Consulting

Gjennom «Jarle Heitmann Consulting» tilbys en rekke tjenester og konsulent-bistand:

 • Strategi og strategiprosesser:
  Strategisk rådgivning, utarbeidelse av strategi, strategiprosesser. Har bred erfaring med slike prosesser etter 25 år med slike prosesser på folkevalgt nivå, i organisasjoner, næringsliv og styrer.
 • Samfunnskontakt og lobby
  Kvalitetssikring av initiativer, søknader og planforslag som skal fremmes for spesielt lokale. og regionale myndigheter,. Hvordan unngå de største tabbene og fallgruvene? Optimalisere argumentene. Bidrar med min erfaring etter 25 år som lokal- og regionalpolitiker og hundrevis av møter hvor jeg er blitt «lobbyert» mot.
 • Styreseminar og styreevalueringer
  Kjører styreseminarer for å skape mer effektive styremøter, få styrer til å bli mer klar over sin rolle i organisasjoner, skape motiverende styrearbeid og noen «triks» på å få styrene til å fungere:
  Kjører styreevalueringer, med utarbeidelse av spørreark / questback, kjører analyser, gjennomgang i styrer og sluttrapportering til eier / generalforsamling / valgkomite.
 • Kampanjeledelse
  En organisasjon, bedrift eller andre interessenter ønsker å oppnå et konkret samfunnsmessig mål, f. eks øke omdømme, få økt kunnskap om en sak eller gjennomslag, og ønsker å bruke midler på en best mulig måte, men vet ikke hvordan eller hvilke kanaler enn bør bruke. Med erfaring som kampanjesjef både i politikk og fra LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke-, kan jeg hjelpe til med å sette opp og lede en kampanje. Dette innebærer valg av kanaler, budskap, kommunikasjon, kampanjebudsjettering, valg av underleverandører, disponering av ansatte/tillitsvalgte/medlemmer, utøvende kampanjetiltak, reklame, medier etc.
 • Kommunikasjon- og medier (både nye og tradisjonelle).
  Tradisjonell kommunikasjons rådgivning- innholdsproduksjon, produksjon av taler, innlegg, kronikker, optimalisere og kvalitetssikre budskap, lage utspillsplaner, bidra til å få gjennomslag i medier, sosiale medier produksjon og kvalitetssikring, sikre budskap.
 • Analyse
  Analyse av samfunnsforhold og politiske forhold som er viktig å få økt kunnskap i, for din bedrift eller organisasjon.
 • Forretningsutvikling
  Bidra i arbeidet med forretningsutvikling og optimalisere din bedrifts organisasjons og eierstruktur. Bidrar spesielt med min erfaring som styreleder i bl.a. Tromsø havn KF, hvor vi har jobbet med gjennomgang av orgaisasjonsstrukturen og sikre at det er optimalt for å kunne drive både forvaltningsoppgaver og kommersiell utvikling, bl.a. i Prostneset havneterminal og Grøtsund industripark.
 • Kurs- og foredragsvirksomhet
  KJører kurs – og foredrag på alle disse temaene, og har også konkrete taleforslag.
  Book taler gjennom talerlisten.

SJEKK JARLE HEITMANN CONSULTING PÅ LINKEDIN