Borgerpanel i Tromsø

(Illustasjonsfoto: Pixabay.com)

Hvordan skal vi ta med oss innbyggerne våre på råd og gi dem reell medvirkning på avgjørelser som kommunen skal gjøre? Det er et viktig spørsmål for oss å besvare, fordi økt innbyggermedvirkning, kan føre til bedre beslutninger, bedre forankring og dermed større legitimitet hos innbyggerne selv.

Bladet Nordlys 1.6.21: Nå vil de ta deg med på råd i Tromsø: – Ser at mange store saker kunne vært løst bedre

Det er en rekke avgjørelser som Tromsø kommune gjør, som skaper stort engasjement og i noen tilfeller stor frustrasjon i befolkningen. Dersom innbyggerne i enda større grad får reell innvirkning på avgjørelsene vi skal gjøre i kommunen, kan vi kanskje redusere en avstand mellom beslutningstakere og den enkelte innbygger, som ofte beskrives av frustrerte innbyggere i kommentarfeltene på sosiale medier. Vi mener at det er en rekke utfordringer Tromsø-samfunnet står i, som er så komplekse at ikke kommunen alene kan utvikle dem og som er avhengig av tillit i befolkningen for å sikre størst mulig legitimitet. Da må vi tørre å ta den samme befolkningen med på råd.

Hva er deliberativt demokrati? (Wikipedia)

Vi mener vi fremover bør teste ut borgerpanel i Tromsø kommune. Borgerpanel er blitt brukt i en rekke byer over hele verden og stadig flere tar i bruk dette for å sikre innbyggermedvirkning. Bruken av såkalte «minipublics» ser vi flere eksempler av i Storbritannia og Frankrike, hvor man spesielt på klima også har kjørt større nasjonale borgerpanel. I Norge prøves dette ut både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Trondheim tester borgerpanel (publisert 23. juni 2020 hos Trondheim 2030

Et borgerpanel er et tilfeldig utvalg av vanlige innbyggere, representative for befolkningen vår, som blir invitert til å komme sammen for å få tilført kunnskap om konkrete saker som kommunen sitter inne med og som deretter diskuterer saken og kommer med sine anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere. I Trondheim kommune har f.eks. et panel på 16 uttrukne vanlige «trondhjemmere» og 8 fagpersoner diskutert hvordan initiativer fra innbyggere, organisasjoner, frivillige, sosiale entreprenører og andre som bidrar til å nå byens felles mål – bør støttes.

Borgerpanel bidrar med løsninger i Oslo – publisert 21.4.21 hos SoCentral.no

Borgerpanel baserer seg på metoder basert i det som kalles et deliberativt demokrati, som baserer seg på en form hvor avgjørelsene som skal tas, skjer på grunnlag av en bred, offentlig debatt fremfor stemmegivningen i politiske organer alene. Dette skjer gjerne gjennom politisk konsensus etter at innbyggerne som denne avgjørelsen får betydning for, har fått komme med sine synspunkter og argumenter. Dette kan utvide og supplere det representative demokratiet, som vårt demokrati baserer seg på.

Lokaldemokratireform i Bergen – publisert 31.3.17 hos Tanketinget.no

Det er en rekke saker hvor borgerpanel er aktuelt å bruke. F. eks. kunne et borgerpanel diskutert hvordan vi kunne fått bedre luft i Tromsø. Eller hvordan skape en bedre trafikksituasjon i Tromsø sentrum? Eller hva om vi hadde gitt et borgerpanel oppgaven med å fordele hvordan vi skulle bruke midlene vi har til sikring av skoleveier?

Blogginnlegg 4.1.17: Ta innbyggerne på alvor! Hva med lokale folkeavstemminger eller innbyggerråd?

Vi er overbevist om at økt innbyggermedvirkning gjennom bruk av borgerpanel, gjør at vi kan treffe bedre beslutninger og at de vanskelige beslutningene våre får større legitimitet og forståelse, når innbyggerne selv har fått ha reell innvirkning. Vi vil derfor foreslå å få testet ut borgerpanel også i Tromsø kommune, når det kommer saker som egner seg for dette.

Innlegg fra Jarle Heitmann (Ap) og Pål Julius Skogholt (SV), publisert i bl.a. Nord-norsk debatt 1.6.21.


Lær mer om hva som er borgerpanel og deliberativt demokrati på 3 minutter:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.