Hvordan utfordres lokaldemokratisk politikkutforming av sosiale medier ?

Det har vært en lang og krevende prosess, som har vært gjort ved siden av jobb, verv og andre familiære forpliktelser. Nå har sensurkommisjonen gjort sin vurdering, og jeg er både stolt og rørt over at det som nærmest er blitt «mitt fjerde barn» – masteroppgaven – , er blitt vurdert til absolutt å holde mål.

Masteroppgaven bygger videre på det arbeidet jeg gjorde med bacheloroppgaven i statsvitenskap om sosiale medier, og de positive og negative kjennetegn som vi finner med fremveksten av sosiale medier. Jeg definere problemstillingen: «Hvordan utfordres lokaldemokratisk politikkutforming av sosiale medier?». Som metode har jeg intervjuet 15 lokalpolitikere som har hatt funksjon som gruppeledere eller tilsvarende, fra Alta, Narvik og Tromsø, og spurt om deres bruk av sosiale medier, og hvordan det har påvirket deres politikkutforming. Jeg har også knyttet dette til tre ulike caser, som var fylkestilhørighet i Alta, skolestruktur i Narvik og bompenger i Tromsø. Utfra denne empirien ble det utviklet åtte ulike hypoteser om hvordan sosiale medier påvirker politikkutformingen, og seks generaliseringer om hvordan sosiale medier er utfordrende eller gir fordeler for lokal politikkutforming

Besvarelsen ble av sensurkommisjonen vurdert til å være en «svært solid og kompleks oppgave», som var «løst elegant og på en imponerende måte». De trakk også frem at det var en «nyskapende oppgave», med tema som ikke har i særlig grad vært drøftet tidligere, og som dermed bringer ny kunnskap. Særlig trakk de frem utviklingen av hypoteser fra empirien og bruken av funnene til å sammenligne dette mot demokratiteori. Det kan gi grunnlag for å utvikle egen teori på «sosiale medier og demokratisk påvirkning». Karakteren ble følgelig A, og det er jeg selvsagt stolt og glad over.

Det gir meg enda mer trygghet på at det å forske og tilegnede seg ny kunnskap aldri er for sent. Det gir meg også trygghet i at jeg er noe å bringe inn til samfunnsvitenskap og medievitenskap på feltet sosiale medier, og da spesielt hvordan disse påvirker samfunnssfæren, de politiske samtalene og hvordan politikkutformingen gjøres på med nye medier som er kommet til. Derfor kommer jeg til å jobbe frem noen artikler om temaet, basert på masteroppgaven. Så skal jeg allerede i neste uke, snakke om oppgaven i en podcast og over sommeren holde foredrag om den, så det gleder jeg meg til.

Masteroppgaven er publisert på Norges Arktiske Universitet sitt åpne vitenarkiv Munin.

Men du kan selvsagt også lese den nå her på min egen blogg, og også laste den ned .
Gi meg gjerne tilbakemeldinger, synspunkt og/eller andre innspill når du i «ro og mak» får lest oppgaven, så send gjerne dine kommentarer til meg. Det vil være nyttig i videre skriving av artikler og kanskje om jeg skriver videre på temaet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.