Et Tromsø for alle

Et Tromsø for alle!

Jeg er stolt over å kunne presentere forslaget til nytt kommunevalgprogram for Tromsø Arbeiderparti 2019-2023. Vi går til valg på «Tromsø for alle» og med det sier vi noe om hva vi mener bør være fremtidas Tromsø.

Noe av det viktigste vi i Arbeiderpartiet kan gjøre, er å bekjempe barnefattigdom og det utenforskapet som følger.  Over 800 barn i Tromsø levde i lavinntektsfamilier i 2016. Tallet har økt jevnt siden 2003. (Kilde. SSB). Dette er noe som veldig mange i vårt parti er opptatt av og Arbeiderpartiet må være de som tar ansvar for å finne løsninger hvor også kommunen bidrar til å bekjempe dette.

Her kan du laste ned: ENDELIG UTKAST TIL KOMMUNEVALGPROGRAM 2019 – 2023 – TROMSØ AP – ET TROMSØ FOR ALLE – 311018

iTromsø 12.11.18: Ap med nytt partiprogram: Slik håper de å vinne valget til neste år

Programutkastet begynner med tre generelle verdipunkter, som skal være med å definere hva som skal være et Tromsø for alle. Vi snakker da om fremtidens Tromsø, hvor trygghet for alle, en arktisk hovedstad og en plastfri by er viktige stikkord. I denne kommunen er fellesskap det neste viktige begrepet, hvor det å bekjempe fattigdom og være en inkluderende kommune er stikkord. Det som skal gjennomsyre alt er å skape god folkehelse, som kan være den viktigste investeringen vi gjør som samfunn. Da fremhever vi at det må skje på lag med frivilligheten.

Vi har deretter ønsket å skrive om om bo i Tromsø, hvor man faktisk trenger noe å bo i, altså en bolig. Å bygge flere boliger, vil øke volumet i markedet, og det vil senke prisene på utleie og kjøp. Når man bor i en bolig, så vil man trenge godt tjenester til oppvekst og utdanning og god helse- og omsorgspolitikk. Vi har også laget et helt egen avsnitt om den gode eldrepolitikken.

Vi har deretter tatt for oss det vi skal leve for – altså kultur, friluftsliv og idrett, og hva vi skal leve av – altså næringspolitikken. Så kommer det på løpende bånd, kapitler for byutvikling, integrering og mangfold, distrikts-Tromsø og saker som er spesielle for Tromsø kommune som organisasjon.

Det er mange gode enkeltsaker, som jeg mener vil bli godt mottatt, både blant partimedlemmene og hos velgerne. F.eks forslaget om å bygge friområder i minst fem bydeler, etter modell av Charlottenlund og tilrettelegge for flere turløyper i distriktet. Å programfest kvalitet i barnehagene og sikre en søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO har jeg også vært opptatt av. Jeg er også fornøyd med at vi konkret foreslår å ansett fem flere jordmødre, som jo er en viktig ressurs for den gravide kvinnen og familien. For å sikre en best mulig start på livet må vi ha en god jordmortjeneste. Visst jeg skal nevne en siste ting, så er det at vi skal lage egne strategier for satsing på lokalsamfunnene i Tromsø kommune, i samarbeid med utviklingslagene i det enkelte distrikt. Vi mener at de ulike lokalsamfunn er så ulike, at en generell distrikts-strategi blir lite målrettet. Det er åpenbart at f.eks. Ullsfjord og Tromvik har forskjellige problemstillinger. Men vi ønsker å lage strategier og målsetninger for det konkrete distrikt og lokalsamfunn, ikke en generell distrikts-strategi, som fort kan bli skrivebordsmat. Det er mange flere gode enkeltforslag, men blir for langt å ta for seg alle. Men les programutkastet og jeg garanterer du finner mye bra.

Jeg er godt fornøyd med programutkastet, hvor min rolle var som leder av programkomiteen. Vi har jobbet mye med de siste månedene og hele komiteen har vært godt involvert. Vi har fått en rekke innspill fra både internt i partiet og eksternt fra  organisasjoner, utviklingslag, interessegrupper og enkeltpersoner. Nå er det opp til representantskapet i Tromsø Arbeiderparti lørdag 17.11.18, som skal endelig vedta kommunevalgprogrammet. Jeg mener at vi har et godt politisk grunnlag for å vinne kommunestyrevalget i september 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.