Samarbeidspartienes budsjettopplegg for 2019-2022

Samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV la i dag frem sitt budsjettopplegg som er tilpasset at kommunen vokser og som bruker mer midler spesielt knyttet opp mot barn- og unge.

Trykk her og last ned:
SAMARBEIDSPARTIENES OPPLEGG – HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 – ENDELIG UTGAVE

Samarbeidspartiene konstaterer at kommuneøkonomien i Tromsø kommune er betydelig bedret de siste tre årene, og at vi nå har et handlingsrom for å kunne satse på nye tiltak og foreta politiske prioriteringer. Tromsø har likevel fortsatt en stram kommuneøkonomi, noe som krever at vi gjør kloke prioriteringer. Vi vil derfor øke disposisjonsfondet med 40 millioner kroner i 2019.

Samarbeidspartiene velger å opprettholde en rekke tilbud innen Utdanning og oppvekst som er foreslått redusert eller nedlagt. Dette gjelder bl.a. leirskoletilbudet, ikke-lovpålagte støtte til Holt læringstun, Inn på tunet og Nordnorsk vitensenter, søskenmoderasjon SFO, distriktbarnehager og Kulturkort for ungdom. Vi opprettholder også driften på familiens hus, både på avd. Langnes og avd. Utsikten. Det samme gjelder opprettholdelse av byggaktivitet og bydrift, og at sentrumsgatene skal bli ryddet både for søppel og snø og at det tråkkes like mye skiløyper til vinteren.

For andre året på rad reduserer vi skatten på bolig, fra 4 til 3,4 promille. Denne reduksjonen utgjør 15 prosent. Vi gjør ingen kontorjustering og sikrer med det at en vanlig gjennomsnittlig bolig (såkalt KOSTRA-bolig) får 778 kroner mindre i eiendomsskatt.

Bladet Nordlys 7.9.18: Varsler kutt i eiendomsskatten: – Nå blir det billigere å bo i Tromsø
iTromsø 7.9.18: Arbeiderpartiet, Rødt og SV varsler nesten 800 kroner mindre i eiendomsskatt årlig for Tromsøs innbyggere.

Samarbeidpartiene Ap,Rødt og SV legger frem sitt budsjettopplegg tirsdag 11.9.18 (ordfører Kristin Røymo og gruppelederne Jarle Heitmann (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt) og Pål Julius Skogholt (SV))

En av mine hjertesaker er å prioritere barne- og breddeidretten, og jeg er stolt over at samarbeidspartiene vil særlig satse på å skape rom for å øke den kommunale hallkapasiteten. Dette skjer gjennom at det settes av midler til et forprosjekt for å planlegge en ny kommunal idrettshall. Vi legger inn kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS, som vil skape rom for at barn og unge har et godt fotballtilbud og vi beholder tilskudd for søkbare midler for kultur og idrettssektoren. Jeg er også glad for at vi har fått plass til aktivitetsguiden til Tromsø idrettsråd, som er et viktig tiltak for å hindre utenforskap og skape integrering.

Blogg 8.9.18 : Vi sikrer videre drift av familiens hus

En annen av min hjertesaker er barn og unge, som skal ha gode og trygge oppvekstsvilkår gjennom tidlig og koordinert innsats, og med fokus på at barnehage og skoletilbudet skal være av en kvalitetsmessig og framtidsrettet standard. Nesten alle kuttforslag i denne sektoren er som sagt fjernet i vårt opplegg. Særlig viktig mener jeg det er åopprettholde barnehager og skoler i distrikts-Tromsø. Fjerner du barnehagen f. eks. på Vengsøya, så fjerner du en støttebjelke i et helt samfunn. Da kan skolen være den neste, så butikken og snart fiskebruket og arbeidsplassene. Å investere i distrikts-Tromsø kan være en god samfunnsmessig investering.

Våre tre partier har også beholdt dagens nivå på Bydrift noe som medfører at rydding i sentrum, tråkking av skiløyper, sentrumstømming av snø og brøytestandard holdes på samme nivå som før.

iTromsø 11.9.18: Budsjetterer med overskudd og kutter videre i helse- og omsorgssektoren
Bladet Nordlys 11.9.18: Administrasjonen advarte – men politikerne vil sikre de minste barnehagene

To andre hjertesaker for meg er å sikre NODA – Nordnorsk Design- og Arkitektursenter driftsmidler til å kunne ivareta en viktig oppgave, som kan bidra til at vi får større fokus på god design og arkitektur, i et senter som altså har hovedsete i Tromsø. Jeg er også fornøyd med at vi sørger for at Kulturskolen kan legge opp til et eget prosjekt, som ivaretar den støttefunksjonen som de har hatt i den senere tiden, bl.a. med å administrere korpsenes dirigenter. Det vil sikre at skole- og musikkorpsene får gode rammebetingelser til å skape mest mulig aktivitet.

Jeg er stolt over den jobben vi har gjort i samarbeidspartiene, og hvor både Ap, Rødt og SV også har fått gjennomslag for felles politikk uttrykt i Kystens Hus-erklæringen og egne hjertesaker.

Her kan du laste ned og lese forslaget til Ap, Rødt og SV:
FORSLAG FRA SAMARBEIDSPARTIENE Ap-Rødt-SV- Formannskapssak 274-2018- Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 – ENDELIG UTGAVE

Forslaget ble fremmet av meg som Aps gruppeleder på vegne av de tre samarbeidspartiene i formannskapet i dag, og det fikk (som vanlig) 5 stemmer av 9 i formannskapet. Det er således dette som ligger i innstillingen som gjelder til kommunestyremøtet onsdag 26.9.18, som gjør det endelige budsjettvedtaket. Samarbeidspartiene har også flertall i kommunestyret.

 

One thought on “Samarbeidspartienes budsjettopplegg for 2019-2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.