Vi er alle arbeidere

Men ingen er mindre til for vanlige lønnsmottakere enn Høyre og FrP.

Faren min var fisker. Mora mi jobbet i kommunen. Selv har jeg vært alt fra vikar til rådgiver, selvstendig næringsdrivende, leder og politiker.

Felles for oss alle er at vi deler én ting: Vi står på skuldrene til innsatsen fra fagbevegelsen. Når Norge har gått inn i en ny tid, har vanlige lønnsmottakere pleid å havne på rett side av historien. Det må også gjelde når arbeidslivet skal møte digitalisering, automatisering og robotisering.

Derfor er 1. mai viktig enten du jobber på kontor eller på anlegg. Det handler om vanlige folk sitt arbeidsliv.

ARBEIDSLIV UNDER PRESS

I dag er nesten 7 av 10 av oss i den norske arbeidsstyrken, ifølge SSB. Arbeidere som hovedsakelig er vanlige lønnsmottakere og har det bra.
Våre vilkår er samtidig under press og utsatt for en rekke angrep fra Høyre og FrP i regjering:

– Arbeidsmiljøloven er svekket og det er åpnet for mer midlertidighet, mer helgearbeid og senere arbeidstid.

– Alle forslag som vil begrense innleie av arbeidskraft stemmes ned.

– Innføring av økt skatt for eldre arbeidstakere som mister jobben.

– Økning av inntektskravet for å få sykepenger.

– Kutt i pendlerfradraget.

– Kutt i feriepenger for arbeidsløse.

– Kutt i lønnsgarantiordningen.

– Fjerning av muligheten for kollektiv søksmålsrett.

– Økt karantenetid for dagpenger, fra 8 til 12 uker.

– Økt grense for nattarbeid fra kl. 21 – 23 mot UNIO, YS og LOs vilje.


ET TRYGT ARBEIDSLIV FOR ALLE

Når Frp fremhever kutt i skattene som et gode for arbeidsfolk, så avsløres dette kjapt av hvem som får skattekuttene: Nordmenn som tjener over ti millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner Mens regjeringen fremmer skattekutt til landets rikeste, mener Ap vi heller bør rette opp i urettferdigheten ved at mange arbeidsfolk ikke får pensjon fra første krone.

Arbeiderpartiet vil være på rett side av historien. Derfor lanserte vi våren 2017 hele 30 konkrete forslag mot sosial dumping som regjeringen stemte ned. Forslag for å:

– Styrke det organiserte arbeidslivet (doble fradraget for fagforeningskontingenten, fjerne hindre mot organisering og regulere bemanningsbransjen strengere.)

– Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven (fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og sørge for at ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nulltimerskontrakter blir ulovlige.)

Et trygt arbeidsliv for alle. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com)

– Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser (det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.)

– Sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer ved å gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv

– Styrke trepartssamarbeidet (sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.)

– Forsterke tilsynsmyndighetene (arbeidskrimsentre i hele landet, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene. Vi vil i tillegg styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene.

 

RETTFERDIGHET OG LIKHET

Arbeiderpartiets prosjekt har alltid vært å være pådriver for at folk har arbeid og et trygt arbeidsliv slik mine foreldre og jeg selv har hatt. Et samfunn med små forskjeller og like muligheter. Gjennom 130 års historie har det gitt seire som allmenn stemmerett, åtte timers arbeidsdag, Folketrygdloven, fødselspermisjon, retten til videregående utdanning og felles ekteskapslov.

Høyresiden har aldri vært forkjempere i disse sakene og slept beina etter seg. Fortsatt går det et skille i arbeidslivspolitikken, mellom høyre og venstre. Mellom de som ønsker å gi mer makt til arbeidstakerne og de som ønsker å gi mer makt til arbeidsgiverne og kapitaleierne.

Høyre og FrP er velkomne til å engasjere seg for mer solidaritet og trygghet i arbeidslivet. At FrP vil bli et parti for arbeidere er interessant, men da må de vise at det ikke bare er på papiret, men også i hjertet.

Målet må alltid være at vanlige lønnsmottakere havner på rett side av historien. Enten du har mye, lite eller ingen utdanning. Fra vi begynner i jobb og til vi ikke lengre er i jobb. Sånn at de etter oss kan stå på skuldrene våre.

Gratulerer på Arbeidernes internasjonale kampdag til alle som står på vanlige lønnsmottakere sin side.

Se også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.