Pleie og omsorg skal fortsatt skinne i Tromsø

Vi skal fortsatt ha en pleie og omsorgsektor i Tromsø som skinner. Men denne kommunen er den som brukte mest ressurser av sammenlignbare byer på sektoren, og vi har et klart behov for å justere pengebruken.

Tromsø kommune sitt regnskap i 2017 viser at vi generelt sett har meget god kontroll på kommuneøkonomien. Det viktigste tallet er netto driftsresultat som viser et plussresultat på 67,3 millioner kroner i det foreløpige regnskapet for 2017. Det er et resultatgrad på 1,15%. Vi har også et historisk høyt disposisjonsfond (sparepenger).

Regnskapstall for Tromsø kommune 2014 – 2017

Hva er så problemet? Jo, vi har en pleie og omsorgsektor som har hatt en galopperende utgiftsvekst de siste årene. I 2011 bevilget kommunestyret 678 millioner kroner til sektoren, mens vi allerede i 2016 brøt 1,0 milliarder grensen. I 2017 og i budsjettet bruker vi over 1,1 milliarder kroner. I forhold til det budsjettet vi reviderte i 2017,er overforbruket på 104,4 millioner kroner. Tiltross for at utgiftsveksten flater ut i 2017, for første gang på flere år, så må vi få ordentlig kontroll på sektoren. Uten å justere ned pengebruken, effektivisere driften og skru sektoren mot mer tidlig innsats og forebygging, så vil denne sektoren gradvis ta mer og mer ressurser fra andre sektorer, for at vi skal klare å holde kontrollen på pleie- og omsorg og dermed den totale økonomien.

Ressursbrukindikator – Pleie og omsorg i 10 utvalgte bykommuner (ASSS)
Utvikling av gjeld og inntekter i Tromsø kommune

Det andre «problemet»er at kommunen vil få en økt gjeldsgrad totalt sett de neste årene. Dette er lånefinansierte penger, men det å betale avdrag og renter – altså kapitalutgifter – går rett på driftsbudsjettet. Derfor vil økte kapitalkostnader, gjøre at vi tilsvarende har behov for få enda bedre kontroll på den totale økonomien. Vi har allerede sikret oss et visst handlingsrom, men må ytterligere utvide dette handlingsrommet. Jeg mener at regnskapene fremover må ha minimum 2,5% resultatgrad (altså overskudd) og vi bør bygge opp et disposisjonsfond på minimum 6% av driftsinntektene. I dag er vi oppe i 3,5% etter 2017.

Tromsø har som sagt den dyreste pleie- og omsorgssektoren av samtlige 10 sammenlignbare kommuner (ASSS-samarbeidet), og vi bruker en faktor på 123,5, hvor altså 100 er gjennomsnittet. I tillegg har vi skrudd sammen en sektor som er lite effektivt, fordi vi ikke har satset på forebygging, tidlig innsats og forebygging. Det er dyrt!

Se mitt innlegg i kommunestyret 21.3.18 om saken:

Når vi nå justerer sektoren noe ned, mener jeg sektoren fortsatt skal skinne og ha god kvalitet. Det hører også med til denne historien at vi satser enormt mye på sektoren nå og i de nærmeste årene. Vi skal investere nesten 2 milliarder kroner på kort tid og det er gjort mye. Er bare å nevne prosjekter som f.eks:

– Nye Otium
– Helsehuset
– Opprettet bemanningskontor
– Opprettet avtale på heltidskultur
– Ressursbaser på enhetene
-Dreis har fått nye loaler og driver nå et flotttilbud hvor kommunen har fått en vinn-vinn situasjon.

Så med dette i tankene, og med at vi nå har vedtatt og skal gjennomfører tiltak i pleie-og omsorg: Vi er på rett vei!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.