Vi skal støtte sosialt entreprenørskap

Skansegata 4 i Tromsø. (foto: ABC eiendomstaksering)

På kommunestyret denne uka behandlet vi søknad om kommunal garanti for lån Bårstua AS – heleid av stiftelsen Fontenehuset – ønsker å oppta for kjøp av Skansegata 4. Selvsagt skal Tromsø kommune støtte slikt sosialt entreprenørskap.

Stiftelsen «Fontenehuset i Tromsø» ble etablert i 2007 etter initiativ fra Mental Helse Tromsø, Tromsø kommune, UNN og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse(LPP) og har som formål å tilby arbeidsfellesskap til personer som på grunn av sin psykiske helse opplever seg utenfor det ordinære arbeidslivet. De skal styrke muligheten for at mennesker med psykiske lidelser oppnår likeverdig tilværelse i samfunnet og forberedelse på deltagelse i arbeidslivet.  Fontenehuset

Bårstua AS er heleid av Fontenehuset og ble etablert som sosialt entreprenørskap i 2015. Bårstua driver to adskilte virksomheter; Bårstua 1840 som driver kafè på Skansen og Bårstua Service som tilbyr vaktmestertjenester til både offentlige og private aktører. Det er denne virksomheten som søkte om kommunal garanti, og som administrasjonen i kommunen innstilte på avslag.

Det er svært stor verdi i arbeidet for å få mennesker som ønsker det, til å komme ut i ordinær jobb , men som kanskje ikke har lyktes på grunn av psykisk lidelse eller rus. Her gjør Fontenehuset i Tromsø en fantastisk jobb, som gjør nettopp det vi bør gjøre i andre sektorer, skaffe tilbud som rehabiliterer før man blir en tyngre pasient, som har behov for kanskje betraktelig mer og dyrere offentlige ressurser, som vil belaste det offentlige helsebudsjett enda tyngre.

Bladet Nordlys 21.2.18: Tromsø kommune garanterer for lån på 7,4 mill for å kjøpe dette sentrumsbygget

Jeg var ikke i tvil om at vi i formannskapet og senere kommunestyret, måtte konkludere anderledes. For ved å anerkjenne den veldig viktige oppgaven som Fontenehuset gjør og vurdere dette i sammenheng med risikovurderingen og den verdi innsatsen utgjør for samfunnet, mener jeg saken egentlig var ganske enkelt. Dette måtte vi bare støtte.

Mitt innlegg i kommunestyret 21.2.18:

Rent økonomisk, mener jeg også at risikoen for kommunen er lavere , enn som fremkommer i saksdokumentene. Kommunal garanti er noe som kommer i siste runde, når andre aktiva er realisert. Kjøpesummen av Skansegata 4 er basert på verditakst utført av ABC eiendomstaksering pålydende kr 7 000 000, samt en verdivurdering utført av SNE Næring som anslår verdien av Skansegata 4 til kr 7 800 000. Verditakst har tatt høyde for at bygningsmassen trenger fornying, og at tilliggende område (Vervet) er under utvikling til nytt bolig- og næringsområde, noe som vil gi eiendommen et betydelig løft verdimessig.

Ja, vi kunne kjøpe bygningen selv og leie den tilbake til Fontenehuset. Men det har en verdi i seg selv, at de kan eie huset selv og vite at all egeninnsats er noe som kommer sitt eget hus og sin egen stiftelse til gode. Det er en verdi i seg selv.

Jeg gleder meg til å se at de pusser opp huset i egen regi og får dette til å gå rundt. Det vil bety mye for mange, og vil være en god inspirasjon for mer sosialt entreprenørskap i Tromsø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.