Julia C. Ö. Johnsen: Hva jobber de egentlig med i helse og omsorg i Tromsø kommune?

Julia C. Ö. Johnsen er hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen, Tromsø.

Det går sjeldent en uke uten at jeg leser om helse- og omsorgsektoren i Tromsø kommune i Nordlys, iTromsø, sosiale medier osv. Ofte handler det om merforbruk, utskrivningsklare pasienter kommunen ikke klarer å ta i mot, mangel på sykepleiere, eldrebølgen, osv.

Enda mer sjeldent er det at jeg leser om den delen av helse og omsorg som gir tjenester til personer under 67 år med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, rusproblematikk, o.l. I Tromsø er disse tjenestene organisert under seksjon for oppfølgingstjenester.

Derfor bestemte jeg meg for at jeg skal benytte denne muligheten til å nyansere det ensidige bildet som ofte males av helse- og omsorgsektoren i Tromsø, slik at de som forbinder helse og omsorg med sykehjem, hjemmetjeneste og 100 millioner merforbruk kanskje får et litt annet bilde av hva som rører seg i sektoren. For at det ikke skal være noen tvil; at jeg her fremhever en seksjon, betyr ikke at de øvrige seksjonene ikke fortjener samme positiv omtale, for det gjør samtlige av de. Som hovedtillitsvalgt for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger i Tromsø kommune, vil jeg selv påstå å ha god innsikt i helheten og kompleksiteten i helse og omsorg, spesielt i seksjon for oppfølgingstjenester. Jeg ser hver eneste dag det engasjementet som bor i de ansatte i tjenesten, fra den utøvende tjeneste til overordnet ledelse.

Det er et engasjement som gjør meg stolt av å jobbe i Tromsø kommune.

Som en forlengelse av prosjektet heltidskultur i helse og omsorg, valgte seksjon for oppfølgingstjenester å satse stort. Dette resulterte i en ny enhet som fikk navnet bemanningskontoret, og skal bli et slags internt vikarbyrå for å sikre effektiv drift i hele seksjon med fokus på kvalitet, heltidskultur og kontroll. Det skal fastansettes faglærte vikarer som skal serve de andre enhetene i seksjonen og til å forvalte dette er det ansatt konsulenter som er ansvarlig for bl.a. vaktinnleie og turnusplanlegging. Med over 650 årsverk i seksjonen, og minst dobbelt så mange ansatte, vil dette bli en enhet med spisskompetanse på personalforvaltning. Det er få kommuner i Norge som er kommet så langt som oppfølgingstjenesten i Tromsø på dette området. Selv om vi nærmer oss oppstartdato, er det fortsatt noen år til Bemanningskontoret er i full drift, så jobben er langt fra over. Bemanningskontoret gir også uendelig med muligheter for hvordan seksjonen skal løse nåværende og fremtidige utfordringer, det er nesten bare kreativiteten som setter grenser.

Parallelt med bemanningskontoret er det jobbet med enda en ny enhet i seksjonen; arbeid og aktivitet. Enheten skal samle alle nåværende arbeids- og aktivitetstilbud til brukerne i seksjonen og samtidig utvikle nye tilbud. For mange er det en selvfølge å ha en jobb å gå til etter endt skolegang, men det er ikke en selvfølge for denne brukergruppen. Oppfølgingstjenesten i Tromsø kommune har lenge hatt fokus på å utvikle meningsfulle tilbud til denne brukergruppen.

Ett av tiltakene oppfølgingstjenesten har utviklet, som skal inngå i den nye enheten er Dreis, hvor de ansatte er brukerne selv. Dreis skriver blant annet selv på sin Facebookside: enkelte mennesker trenger litt mer tilrettelegging enn andre. Vår målsetting er å skape arbeidsglede og en hverdag som betyr noe; med økt livskvalitet, gjøre en innsats for noen som trenger din hjelp, oppleve glede og fremskritt og vokse som menneske. Dreis har blant annet en kurs- og konferanseavdeling i tillegg til å utføre tjenester som dekkskift, vedproduksjon og –salg, snømåking, skogsarbeid m.m. Det er en sann glede å være på Dreis’ kurs- og konferanselokaler og bli vartet opp av de ansatte der. Hvis du ikke allerede følger Dreis på Facebook, anbefaler jeg deg å gjøre det. De gir et perspektiv på en travel hverdag, når du ser alt det fine og gode de får til på Dreis.

iTromsø 26.1.17: Her får de dreis på jobben
Bladet Nordlys 14.1.16: Her blir det barnehage og barneboliger til 60 mill. i Tromsø

Størst vekst i antall tjenestemottakere i de yngre aldersgruppene. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Noen tenker kanskje at dette er nok baller i luften, men det er det ikke for denne tjenesten. Veksten i antall tjenestemottakere de siste årene har vært mye større blant de yngre aldersgruppene enn blant de eldste, og tjenesten selv gjør alt de kan for å møte disse på best mulig måte. Nylig er det bygd ny barnebolig på Gimle, Trudvang barnebolig for multihandikappede barn med store medisinske behov. I tillegg planlegges det bofellesskap med omsorgsboligstandard, 12 omsorgsboliger til personer med ruslidelser, ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystveien og 10+10 boliger innenfor rus og psykisk helse. Dette er bare det som er lagt inn i budsjett og økonomiplan, fremtiden for seksjon for oppfølgingstjenester er fylt med store visjoner og mål for å skape en best mulig hverdag og livssituasjon for brukerne av tjenesten.

Eksemplene jeg skriver er bare noen få av mange som fortjener heder og ære, og ingenting av dette hadde vært mulig uten de ansatte som går på jobb hver eneste dag med mål om å gjøre en forskjell i noen andres liv. For veldig mange ansatte er ikke dette bare en jobb, det er en livsstil. I de ansatte bor det så mye godhet, omsorg, tålmodighet og ikke minst kjærlighet til brukerne, pårørende og faget.
Alt dette skjer innenfor et budsjett som noen ganger kan oppleves å nedprioritere brukergruppen oppfølgingstjenesten gir tjenester til. Likevel tar ikke det motivasjon fra noen, tvert i mot, samtlige er motivert som aldri før til å utvikle tjenesten og hele tiden søke tiltak for å heve kvaliteten.

Hvis du er en av de som tror at ansatte i Tromsø kommune er en gjeng kaffedrikkere som bare er interessert i å heve lønn; tro om igjen.

Har du kommentarer eller innspill til gjestebloggen eller bare vil få nyheter om oppdateringer her – bruk gjerne:

www.facebook.com/JarleHeitmann

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.