Cecilie Myrseth: Arbeiderpartiets ti punkter for Tromsø

Cecilie Myrseth fra Tromsø, er Arbeiderpartiets førstekandidat ved Stortingsvalget 2017,
Cecilie Myrseth fra Tromsø, er Arbeiderpartiets førstekandidat ved Stortingsvalget 2017,

Arbeiderpartiet setter barn og eldre fremfor skattekutt. Det gjør at vi har råd til å prioritere penger til mer velferd. Dette er våre ti viktigste grep for Tromsø

 1. Et løft for UNN på 600 millioner

Arbeiderpartiet skal bruke 12 milliarder mer til sykehusene i året. Det vil merkes på UNN. Vi legger opp til en årlig opptrapping på 150 millioner kroner første år og som skal økes til om lag 600 millioner i økt årlig bevilgning. Vi gjør det fordi det trengs.

I dag velger pasienter i Norge vårt offentlige helsevesenet fordi det er best. Skal det være slik i fremtiden må vi investere i det slik at sykehusene våre henger med når nye medisiner, ny teknologi og nye behandlingsformer kommer. Vårt mål er at alle – uavhengig av lommebok og hvor du bor – skal få riktig hjelp til rett tid. Det koster og det skal vi prioritere.

2. Flere boliger til de som trenger det

Arbeiderpartiet skal bygge bolig til de som trenger det.  Vi vil bygge flere studentboliger og vi vil koble Husbanken tettere på kommunen for å bygge flere boliger. Vi vil øke husbanken sin låneramme fra 18 til 25 milliarder. Målet er at kommunene skal få flere boliger.

Arbeiderpartiet vil bygge 3000 nye studentboliger, 800 flere enn i år. Flere av dem vil komme til Breivika og området ovenfor Grønnåsen skole. Det er veldig bra for studentene og vil få en prisdempende effekt på resten av markedet.

3. Psykisk helse

I dag det altfor mange som sliter og faller utenfor. Som psykolog vet jeg at det er et behov for et løft innen psykisk helse. Som politikere må vi bidra til å få ned tabuene rundt temaet og få psykisk helse høyere opp på den politiske dagsorden. Jeg skal sørge for at Tromsø sin del av et løft for psykisk helse. Vi må bidra til forebygging og rådgivning tidlig, og gjøre det mulig for flere å få den behandling og andre tilbud som de trenger. Vi vil ha flere helsesøstre i skolen, lavterskeltilbud som e-helsesøstertjeneste og flere psykologer. Arbeiderpartiet vil gi helsesøster mulighet til å henvise til psykolog for man skal ikke måtte vente så lenge på hjelp som i dag.

4. Renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem

Høyre/FrP-regjeringen vil ta bort investeringstilskuddet for renovering av sykehjemsplasser, der tilskuddet endres fra å omfatte både nybygde og renoverte plasser til å gjelde bare nybygde plasser. Administrasjonssjefen i Tromsø har advart mot endringen som går hardt utover Tromsø. Det kan true helt nødvending renovering av Kroken og Kvaløysletta sykehjem. Arbeiderpartiet vil ha en tilskuddsordning slik at Tromsø selv kan få bestemme hvilke omsorgsplasser som passer her. Da kan vi, som alle partier er enig om trengs, renovere Kroken og Kvaløysletta slik at vi gir trygg, god og verdig eldreomsorg.

NRK Troms 27.8.17: Hun droppet ut av videregående to ganger – nå vil hun på Stortinget
NRK politisk kvarter 18.7.17: Politisk portrett: Cecilie Myrseth (Ap)

5.Bygge E8

Vi vil bygge E8 på raskest mulig måte, enten det er øst eller vest.

6. 26 millioner til Tromsø kommune

Cecilie Myrseth på husbesøk i Tromsø, sammen med ordfører Kristin Røymo og kommunestyrerepresentant Olga Goldfain
Cecilie Myrseth på husbesøk i Tromsø, sammen med ordfører Kristin Røymo og kommunestyrerepresentant Olga Goldfain

Kommuneøkonomien må styrkes fordi det er der de fleste tjenestene for folk er. Med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville Tromsø kommune fått 26 millioner mer. Det får vi råd til fordi vi ikke prioriterer skattekutt til de som har mest. Pengene kan Tromsø kommune bruke på 37 lærere, 148 barnehageplasser eller 43 helsefagarbeidere i eldreomsorgen.

7. 3000 flere lærere

Rekordmange har i år søkt lærerutdanningen ved UiT, og det er bra. Arbeiderpartiet skal ansette 3000 nye lærere i Norge, av de skal 1000 gå til elevtallsveksten. Det er godt nytt for Tromsø som både har en sterk elevtallsvekst og et stort behov for flere lærere. Litt avhengig av elevtallsveksten vil dette gi mulighet til å ansette 43 nye lærere i Tromsøskolen.

8. Flere pedagoger i barnehagen og tryggere fremtid for distriktsbarnehager

Barnehagene skal styrkes, og vi ønsker å øke pedagogtettheten i barnehagen slik at minst 50 prosent er barnehagelærere. I Tromsø vil det gi oss mulighet til å ansette 40 nye pedagoger i våre barnehager. Det vil gi barna et kvalitativt godt barnehagetilbud.

Arbeiderpartiet vil endre forskriften som gjør at distriktsbarnehagene i Tromsø ble 11 millioner dyrere over natta. Uforståelig nok har regjeringen krevd at Tromsø kommune skal legge distriktsbarnehagene til grunn i tilskuddet til private barnehager. Distritksbarnehager er naturligvis dyrere i drift; de er mindre enn barnehagene i byen og vil derfor ha flere ansatte per barn. Men distriktene trenger også barnehager, og derfor mener vi det er en riktig prioritering. Med FrP og Høyres barnehageforskrift kan distriktsbarnehager bli tvangsnedlagt på sikt – det vil vi endre.

9. Vi satser på havet

Verden, Norge og Nord-Norge trenger en kraftinnsats for et renere hav. Vår partileder Jonas Gahr Støre har indikert at vi i Arktis vil få en viktig rolle i denne satsningen. Vi har kunnskapen, engasjement og fremtidstroen, for å bruke Støre sine ord. (http://nordnorskdebatt.no/article/verdiskaping-i-rene-hav)

 Derfor vil vi igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018. I tillegg skal Støre lede et verdiskapingsprogram for havet fra statsministerens kontor for å skape arbeid og ringvirkninger langs kysten. Vi har også programfestet at det skal vurderes å opprette et kompetansesenter for hav- og arktiske spørsmål i Tromsø. Jeg skal jobbe hardt for dette.

10. Tromsø skal få en sterkere internasjonal rolle.

Tromsø har en viktig rolle internasjonalt, spesielt med tanke på vår rolles om Arktisk hovedstad. Arbeiderpartiet vil intensivere arbeidet med nordområdesamarbeidet. Vi var drivkraften for opprettelsen av bl.a. Arktisk råd, BarentsWatch og isgående forskningsfartøy med base i Tromsø.
Arbeiderpartiet vil arbeide for at Arktisk råd utvikles videre, med fokus på bærekraftig næringsvirksomhet, sterkere lokal og regional innflytelse, en mer aktiv rolle i å møte klimautfordringene, og et økt engasjement knyttet til havet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.