Lokalt regelverk for vannskutere i Tromsø

Illustrasjonsfoto: Pixbay.com
Illustrasjonsfoto: Pixbay.com

Engasjementet rundt vannskutere er stort, og nå har 50 personer sendt brev til Tromsø-ordføreren, hvor de krever lokalt vannskuter-forbud. Denne problematikken ble diskutert i kommunestyret i mai og Tromsø havn har allerede startet arbeidet med å revidere det lokale regelverket.

I mai kom regjeringen med en opphevelse av en sentral forskrift, som i realiteten sidestilte vannskutere med småbåter. Denne båttypen kan ferdes i norsk farvann uten begrensinger, annet enn det som følger et lokale bestemmelser som kommunene gir etter havne – og farvannsloven.

Det har deretter vært stor forvirring om kommunene kunne innføre lokale regler, og spesielt rettet mot vannskutere. Der ble det hevdet, at slike bestemmelser, ikke kunne rettes direkte mot vannskutere, men da måtte gjelde for hele gruppen av «småbåter».

Nå har Kystverket presisert at gjennom havne- og farvannsloven, kan kommuner gi bestemmelser om fart og orden i kommunens farvann gjennom lokale forskrifter. Tromsø kommune har delegert myndigheten til å fastsette havneforskrifter til Tromsø havn KF.

Bladet Nordlys 11.7.17: 50 personer har sendt brev til Tromsø-ordføreren: Krever lokalt vannskuter-forbud

Inntil høsten 2016 hadde Tromsø havn KF en havneforskrift som gjaldt spesifikk vannscooter, jet ski og lignende. Dette var den daværende havneforskriftens paragraf 5-14:

«Bruk av jetski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfebrett og lignende må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen: a) I hele Tromsøysundet mellom en linje fra Lanesodden til Kaldsletta i syd, og en linje fra Skattøra til Skjelnan i nord. b) I Sandnessundet mellom linje fra Selnes til Langneset i syd, og en linje fra Lanes til Neslandet i nord. c) I Rystraumen mellom Skallen og Rystraumen lykt«.

personal-watercraft-185769_960_720Etter at Kystverket mente at et slik generelt forbud ikke kunne iverksettes av flere grunner, er ikke denne bestemmelsen satt i kraft enda. Således gjelder de havneforskriftene som ble fastsatt for Tromsø 1991.
Men kystverket presiserte også i samtidig at,- «vannscooterferdsel er blant de aktiviteter som vil kunne forbys eller reguleres gjennom lokale ordensforskrifter, forutsatt at de aktuelle forskriftsbestemmelser holder seg innenfor de ytre rammer som følger av hhv. forskriftshjemlene (havne- og farvannsloven §§ 14 og 42) og den sentrale forskriften om mal for kommunale ordensforskrifter. »

Kommunestyret i Tromsø gjorde 31.5.17 følgende vedtak i en interpellasjon fra Pål Julius Skogholt (SV), som nettopp spurte om «frislepp av vannscootere»:

«Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn og Ishavskystens Friluftsråd starte eit arbeid for å få på plass eit regelverk som vil minimalisere konflikt mellom vatnscooter og fugleliv og anna bruk av hav og fjære.»

I havnestyret 1.6.17 fulgte vi opp dette og havnestyret vedtok følgende forslag fra meg som havnestyreleder:

«Havnestyret ber administrasjonen i Tromsø Havn om å følge opp saken, og fremlegge sak for havnestyret.»

Administrasjonen i Tromsø Havn KF er derfor i gang med å se på videre revidering av havneforskriften, med sikte på å nærmere regulere bruken av vannscootere. Dette vi gjøres i samråd med Ishavskysten friluftsråd. Målsetningen er å få fastsatt en havneforskrift som er godt fundert og har bredest mulig støtte, i god tid før neste sommersesong.

Så ordføreren kan være trygg på at engasjementet fra de 50 som har skrevet brev til henne, blir ivaretatt gjennom at de rette prosessene allerede er godt i gang.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.