Budsjettforslaget gir et godt utgangspunkt

Forside årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Forside årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Rekordtidlig la administrasjonssjefen i Tromsø kommune på fredag 30.6. frem sitt forslag til budsjett- og økonomiplan 2018 – 2021. Budsjettet er stramt, men gir et godt utgangspunkt for politisk arbeid fremover.

Administrasjonssjefen overleverte budsjettet til ordfører Kristin Røymo, og nå går vi over til den politiske behandlingen. Det betyr at fagkomiteene behandler budsjettet fra 15. – 17. august, mens formannskapet avgir vår innstilling til kommunestyret 12. september. Formannskapets innstilling legges ut på 14 dagers offentlig ettersyn. For oss i samarbeidspartiene vil det forventet, at vi legger vårt budsjettopplegg frem på formannskapet, som da blir formannskapets innstilling til kommunestyret.

Tromsø kommune 30.6.17: Et stramt og realistisk budsjett (last ned adm.sjefens presentasjon, selve budsjettdokumentet eller les nettversjonen)

Budsjettet blir endelig vedtatt i kommunestyret 27. september 2017. Det vil også være rekordtidlig for Tromsø kommune, da vi de siste tiårene, har vedtatt budsjettet på slutten av året, og da nærmere bestemt på kommunestyrets to-dagers møte i desember. Nå er hele budsjettsyklusen kjørt frem tre måneder, noe som vil bedre styringssignaler utover i organisasjonen. Det tar ofte 2-3 måneder for de ulike enhetene å implementere det nye budsjettet, noe som fører til at når økonomirapport I er blitt lagt frem, vil det være basert på at enhetene har styrt etter budsjettet for 2016. Det kan føre til at enheter kommer i utakt med årsprognosene. Det håper vi blir eliminert til neste år.

Disposisjonsfondet styrkes

Økte kostnader med demografi-utvikling, spesielt økt antall eldre.
Økte kostnader med demografi-utvikling, spesielt økt antall eldre.

Jeg har nå brukt helgen til å jobbe meg gjennom budsjettdokumentene, og er enig i administrasjonssjefens beskrivelse av at det er stramt og realistisk budsjett. Samtidig skapes det rom for å drive politikk. Det er positivt at det legges opp til å styrke disposisjonsfondet med 124 mnok, som betyr at vil etter 2018 skal sitte med et disposisjonsfond på over 300 mnok. Det vil være i kontrast til 2014, da det borgerlige byrådet hadde tømt fondet. Dette er sparepengene til en kommune, og når du klarer å bygge opp fond, gir økonomien handlerom og er ikke lengre så kritisk som den var for 2-3 år tilbake. Utfordringene er særlig knyttet til utviklingen innen for demografi, hvor en befolkningsøkning med årlig vekst på 4,3% for eldre over 67 år, vil føre til økt press på pleie- og omsorgssektoren. Derfor trenger vi økonomisk handlefrihet!

Bladet Nordlys 30.6.17: «Et stramt og realistisk budsjett». Slik skal Tromsø kommune snu de røde tallene.
iTromsø 30.6.17: Disse prosjektene vil kommunen investere i til neste år
NRK Tromsø 30.6.17: Tromsø kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon

Politiske prioriteringer følges opp
Det er positivt at en rekke satsningsområder som samarbeidspartiene har jobbet frem siden 2015, nå fremheves som prioriterte områder og følges opp med konkrete bevilgninger. Digitalisering skrev vi inn i grunnlagsdokumentet i august 2016, fordi det er et stort behov for å endre arbeidsprosesser og ta ut gevinster i form av mer effektiv drift.
Forbedringsprogrammet er nå implementert i budsjettet og det betyr at vi nå jobber for å identifisere områder som kan bidra et enklere og mer effektiv drift, noe som gjør at forventningen om 200 mnok. i besparelse innen 2019, nå implementeres i organisasjonen. En av de prosjektene jeg har forventinger til her, er innkjøpsprosesser, hvor vi mener at kommunen kan tjene inn titalls, ja kanskje hundretalls milloner, på rett og slett utnytte godt nok de innkjøpsavtalene som er forhandlet frem. Tenk Tromsø som skal gi Tromsø gode bærekraftige løsninger er lagt inn. Det er også et bredt arbeids med å få ned sykefraværet, som vil ha direkte betydning for å få enda større kontroll på økonomien.

Boligbygging

img_7162
Positivt om satsning på kjøp av boliger til sosiale formål og kjøp av tomtearealer på side 54 i budsjettet.

I grunnlagsdokumentet vi vedtok i vår, la vi politiske signaler inn på at boliger skulle være en hovedsatsning. I kysten hus- erklæringen har vi sagt at vi skal, – legge til rette for boligbygging og selv bygge minimum 400 utleieboliger. Dette budsjettet legger opp til å øke mengden boliger i kommunal disposisjon. At det nå legges opp til 40 mnok. i kjøp av videre tomtearealer, men også ny post på 50 mnok. for kjøp av boliger for sosiale formål, er positive med dette budsjettforslaget. Totalt følges vår satsning opp med 160 mnok.

iTromsø 30.6.17: Vil bruke 160 millioner på å kjøpe flere boliger 

Færre lærere i Tromsøskolen? Glem det! Side 55 i budsjettdokumentet.

Ting å ta tak i ?
Når vi politikere nå skal jobbe med budsjettet, vil det alltid være ting å ta tak i, rette opp eller omprioritere. En formulering jeg garanterer vil bli tatt tak i, er formuleringen som gjelder «reduksjon i skoleramma» på side 79. Her vises det til at et foreslått generelt kutt på 13,7 mnok i ramma, kan medføre færre lærere i Tromsøskolen, og gruppene/klassene kan bli større. Vi har flere lærere i Tromsø-skolen som en av våre høyest prioritere oppgaver i samarbeidspartiene og har de siste to budsjettene lagt inn midler for å styrke dette. Jeg er sikker på at Samarbeidspartiene vil sørge for at denne satsningen videreføres, og at vi ikke får færre lærere, når vi jobber for å få enda flere!

Spør om budsjettet!
Kommunens budsjett er viktig for mange i kommunen, og nå satses det på at informasjonen utad skal være god og at alle skal kunne få svar på sine spørsmål knyttet til dette. Derfor kan du sende spørsmål til kommunens administrajon på e-post adrssen: budsjett@tromso.kommune.no
Alle spørsmål og svar knyttet til budsjettet vil også bli lagt ut på Tromsø kommunes nettside.

HVA MENER DU OM BUDSJETTET? SPØRSMÅL?
Bruk kommentar-feltet under eller gå inn på min facebook-side… husk å lik!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.