Katrine Aursand: Tromsøbadet og hovedavtalen

Katrine Aursand er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Tromsø.
Katrine Aursand er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Tromsø.

Hver dag går 6900 ansatte på jobb for Tromsø kommune, for å yte tjenester til innbyggerne i den byen vi er så glad i. De jobber som lærere på en skole, som sykepleiere på et sykehjem, som ingeniører i vann og avløp, som rådgivere på rådhuset, som avdelingsdirektører eller som hovedtillitsvalgte fra for eksempel Utdanningsforbundet.

Og de har en ting til felles; de streber etter å yte sitt beste for byens befolkning. Alle har sin plass i organisasjonen med sine arbeidsoppgaver og sine roller. Det er en fantastisk organisasjon, Tromsø kommune, med fantastiske medarbeidere, la det ikke være noen tvil.

I min rolle, som hovedtillitsvalgt, er jeg gitt et mandat og en rolle gjennom Hovedavtalen, som beskriver en grunnleggende enighet mellom partene i arbeidslivet om hvordan vi skal samarbeide til det beste for kommunen og de tjenestene kommunen skal levere.

Sjekk ut «Glad i Tromsø»- facebook-siden – husk å «lik» siden for å bli oppdatert.

-Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. (Hovedavtalen – KS, Utsnitt fra Formålet)

Derfor bryr vi oss, naturlig nok, når kommunestyret, som absolutt øverste arbeidsgiver, vedtar å bygge badeland. Attpåtil hevdes det at et nytt svømme- og badeanleggs endelig skal løse «floken» med svømmeundervisningen i Tromsøskolen og få dette nødvendige og lovpålagte tilbudet til Tromsøskolens elever skikkelig på fote igjen.

iTromsø 30.3.16: Politikerne sa ja til Tromsø-badet 

Dette er ikke en hvilken som helst investering kommunestyret legger opp til. Et byggeprosjekt som vil, når det står ferdig, ende opp med å koste flere hundre millioner kroner. Da bør det være i alles interesse at sluttproduktet blir best mulig, ikke sant?

Tromsøbadet (Foto: Asplan Viak)
Tromsøbadet (Foto: Asplan Viak)

Den 8.august 2013 fatter den gang sittende byråd følgende: «Analyserapport for nytt folkebad i Tromsø» legges til grunn for den videre planleggingen av nytt svømme- og badeanlegg på Templarheimen. Det vedtas samtidig at man skal kjøpe inn ekstern prosjektleder som har følgende ansvar: ansvarlig for tidsstyring, kostnadsstyring og kvalitetsledelse i prosjektet og skal sikre kommunikasjon med, og koordinering av de involverte parter i prosjektet. Ettersom dette svømmeanlegget skal være arbeidsplassen til en rekke arbeidstakere i Tromsø kommune og en læringsarena for Tromsøskolens elever er det naturlig å anta at de ansatte, gjennom deres hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet involveres som parter. Forhåpentligvis har prosjektet i alle fall hentet inn kroppsøvingsfaglig kompetanse? Det er uansett arbeidsgivers ansvar å legge til rette for gode medvirkningsprosesser.

…så langt, så bra…

I godt og vel to år har Utdanningsforbundet Tromsø etterlyst medvirkning og informasjon om dette anlegget, da særlig informasjon om hvordan Tromsøbadet er tilpasset svømmeopplæringen som skal bedrives her. I dag skriver vi mai 2017 og så langt har de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet ikke sett noe til verken en medvirkningsprosess eller formell medbestemmelse knyttet til Tromsøbadet. Byggingen av Tromsøbadet er godt i gang og punktet for reell medbestemmelse knyttet til dette formålsbygget er for lengst passert.

NrK Troms 22.6.16: Altfor mange barn er utrygge i vannet – nå tar de frivillige tak
NrK Troms 19.11.15: Frykter at svømmeundervisningen i Tromsø blir dårligere

Hver uke inviteres en gjesteblogger til "Glad i Tromsø".
Hver uke inviteres en gjesteblogger til «Glad i Tromsø».

Etter sterkt påtrykk fra de hovedtillitsvalgte har vi omsider fått til et møte med utbyggingstjenesten der vi forhåpentligvis får svar på blant annet disse spørsmålene: Hvordan er hensynet til kroppsøvingsfaget ivaretatt i prosjektet? Hvem har deltatt for å ivareta brukerperspektivet til elevene, det pedagogiske personalet og andre ansatte? Hvordan vil håndtering av skyss av elever til og fra svømmeanlegget organiseres? Vil det være noen sambruksutfordringer i det nye Tromsøbadet og er bygget tilpasset disse?
Forhåpentligvis får vi en grundig redegjørelse som gir oss svar på alle våre spørsmål og som kan forsikre oss om at prosjektet har hensyntatt det som er nødvendig.

Så forventer vi så klart medvirkning og medbestemmelse i det videre arbeidet med Tromsøbadet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.