Elisabeth Steen: Hvorfor er det viktig at Arbeiderpartiet styrer Tromsø?

Elisabeth Steen er leder i Tromsø Arbeiderparti og kommunestyremedlem.
Elisabeth Steen er leder i Tromsø Arbeiderparti og kommunestyremedlem.

I dag har Tromsø Arbeiderparti sitt årsmøte. Ved slike anledninger er det på sin plass å reflektere litt over hvorfor det er viktig at det er Arbeiderpartiet – i samarbeid med Rødt og SV – som styrer kommunen.

Det er egentlig bare å spørre renholderne i Fagrent. Noen av de lavest lønte i kommunen som var i ferd med å få pensjonsrettighetene sine rasert fordi det borgerlige styret skulle spare penger. Det er en direkte skammelig politikk; å ta pensjon fra lavtlønte. Heldigvis fikk vi stanset konkurranseutsettingen, selv om Hilmarsen-byrådet forsøkte å gjøre det vanskelig ved å signere kontrakten med ISS dagen før de gikk av. For alle som ønsker anstendige lønns- og arbeidsvilkår og trygge arbeidsplasser er det viktig at Arbeiderpartiet styrer kommunen.

De store samfunnsoppgavene løser vi best i fellesskap. Skole, helse, eldreomsorg og barnevern er eksempler på samfunnsoppgaver som Arbeiderpartiet mener skal løses av det offentlige. Velferdstjenester er ikke egnet for å lage butikk av. Arbeiderpartiet har ikke noe imot det private næringslivet – tvert imot – men det skaper ikke en eneste ny arbeidsplass å privatisere eller konkurranseutsette eldreomsorg eller andre offentlige oppgaver. Kanskje med unntak av at det blir behov for et offentlig kontroll-byråkrati for å kontrollere at det leveres i henhold til anbud. Kommunal drift av eldreomsorg sikrer en grunnleggende trygghet. Det er mye bedre å bruke kommunens penger til en god eldreomsorg enn til profitt for private aktører. Arbeiderpartiet vil ikke slippe velferdsprofitørene til i Tromsø. For alle som er opptatt av en trygg eldreomsorg og god bruk av fellesskapets midler er det viktig at Arbeiderpartiet styrer kommunen.

Tromsø skal være en attraktiv by å bo og leve i. Da trenger vi ikke bare gode barnehager, skoler og sykehjem, men gode kommunikasjoner og et rikt og variert kultur- og idrettsliv. Hadde Arbeiderpartiet sittet med makten i forrige periode, hadde vi i disse dager kunnet markere åpning av ny E8 gjennom Ramfjord. Det kan vi ikke. Fordi det borgerlige styret i forrige periode valgte å ta omkamp på trasévalget. Tromsø hadde fortjent bedre. I tillegg til ny E8 trenger Tromsø ny forbindelse til Kvaløya, ny tverrforbindelse og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende. Håpet er at det ikke går politisk prestisje i trasévalg og at Tromsøs politikere tverrpolitisk evner å ta fremtidsrettede valg for byen. Arbeiderpartiet vil ikke la det gå prestisje i valg av traseer for de trafikkløsningene Tromsø trenger, men vil bidra til å finne gode løsninger. Det er viktig for utviklingen av byen at Arbeiderpartiet styrer kommunen.

Variert og innholdsrikt frilufts-, idretts- og kulturliv er noe av det som gjør Tromsø til en god kommune å besøke og bo i. Verdien av å tilrettelegge for friluftsliv, idrett og kultur kan ikke måles i kroner og ører. Det er viktig for Tromsøværingene og for næringslivet – bolyst er viktig for å tiltrekke seg arbeidskraft. Tilrettelegging for idrett og friluftsliv er positivt både for folkehelsen og for Tromsøs attraktivitet. Tromsø er ikke verdens største kulturby, men på mange måter den komplette kulturbyen.  Alt fra festivaler, konserter, Kulta, Tvibit, Kulturskolen, museene og HT er viktige brikker i kulturbyen. Kinoen og et av verdens fineste bibliotek er resultat av Arbeiderpartipolitikk. For alle som er glad i kulturbyen Tromsø er det viktig at Arbeiderpartiet styrer Tromsø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.