Tromsø kommune vedtatt høringsuttalelse om PCI

Illustrasjonsfoto (Pixabay)
Illustrasjonsfoto (Pixabay)

Formannskapet har i dag vedtatt Tromsø kommunes høringsuttalelse til Helse Nord på rapporten – «Hjerteinfarkt og PCI – et likeverdig tilbud i Helse Nord». I uttalelsen er vi tydelige på at faren for et fragmentert fagmiljø og dermed mulig redusert kvalitet må tillegges vekt.

Diskusjonen om Helse Nord skal etablere et PCI-senter til i helseregionen, lokalisert til Nordlandssykehuset i Bodø, har pågått helt siden 11. november 2016, da Helse Nord sendte ut rapporten på høring. Det ble raskt et massiv aksjon fra helsearbeidere og politikere i Nordland, i det jeg mener har vært en slags distriktspolitikk. For det er viktig å skape likeverdige helsetilbud i hele helseregionen. Men for hjerteinfarkt er det andre elementer, som akuttbehandling med medikamentell behandling (trombolyse) og best mulig utbygd ambulansetjeneste, både i omfang og kompetanse, som faktisk er det viktige spørsmålet. PCI- behandling dreier seg mer om å ha mest mulig kvalitet i tjenesten, og da blir poenget å ha en viss mengde av pasienter som får denne tjenesten. Å bygge opp et PCI-senter til i nord, er å svekke det ene vi allerede har. Da får vi to svekkete tilbud, noe som gjør helsetilbudet dårligere i hele helseregionen og for alle.

Jeg har allerede blogget en del om dette og det er også skrevet en rekke mediasaker om det. Les mer her:
* Et beintøft debattklima (7.2.17)
*Endelig bred støtte til PCI-senteret ved UNN fra Troms og Finnmark (26.1.17)
* Slutt opp om PCI-behandlingen i Tromsø (18.11.16)

Her er Tromsø kommunes vedtatte høringsuttalelse i sin helhet:

Last ned hele saksframlegget til formannskapet 7.2.17

Høringsuttalelsen:
Det er utfordrende for Tromsø kommune å være tydelig i anbefalinger omkring opprettelse
av et eventuelt PCI tilbud ved Nordlandssykehuset. Først og fremst fordi fagområdet hører til
spesialisthelsetjenesten, og faglige vurderinger av de opplysningene som rapporten baserer
seg på gjøres best av spesialister i hjertemedisin.

Tromsø kommune er av den oppfatning at de geografiske ulikhetene i behandlingstilbudet
for pasienter i Nord-Norge basert på geografisk tilhørighet ikke er akseptabel, og at det
gjøres nødvendige tiltak for å håndtere dette. Samtidig må tiltakene som gjennomføres ikke
må gå på bekostning av kvaliteten i behandlingen, også når det gjelder akutt PCI.

Tromsø kommune mener at det først og fremst må sikres at standardiserte pakkeforløp og
sjekklister for hjerteinfarkt implementeres i Helse Nord. I vår landsdel vil rask trombolyse og
gode forløp være avgjørende på grunn av avstander og utfordringer i forhold til værforhold,
og involvering av primærhelsetjenesten er helt nødvendig for å sikre gode pasientforløp.

Rapporten peker på utfordringer med en eventuell opprettelse av PCI tilbud ved
Nordlandssykehuset, blant annet at kvaliteten på tilbudet kan svekkes ved at antallet
behandlinger går ned per behandler. Rapporten er ikke entydig når det gjelder vurderingen av
utfordringene.

Tromsø kommune mener at et fragment fagmiljø og mulig redusert kvalitet som følge av at
antall behandlinger pr operatør går ned, må være faktorer som tillegges vekt.

Tromsø kommune mener at til grunn for beslutningen bør en helhetsvurdering ihensynstas,
med forutsetning av at helsetilbudet samlet sett i landsdelen skal ha samme kvalitet som
forøvrig i landet, og at vi bygger opp og videreutvikler sterke og robuste fagmiljøer. Dette
gjør vi ikke ved å fragmentere fagmiljøer. Tromsø kommune vil derfor på nåværende
tidspunkt understreke betydningen UNN har innenfor dette fagfeltet og at det er viktig at
dette miljøet videreutvikles, samtidig som det etablerer løsningen som sikrer gode
behandlingstilbud i hele landsdelen.

Tromsø kommune mener at det er nødvendig å høste noen erfaringer med å styrke
akuttberedskapen og deretter gjøre en ny vurdering av eksterne spesialister.
– – – –

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.