Kristoffer Kanestrøm: Fremtidens omsorg i Tromsø

Kristoffer Kanestrøm er kommunestyrerepresentant (FrP) og tidligere byråd for helse og omsorg i Tromsø.
Kristoffer Kanestrøm
er kommunestyrerepresentant (FrP) og tidligere byråd for helse og omsorg i Tromsø.

Jeg vil at Tromsø skal være en god omsorgsby.  De som trenger hjelp og omsorg skal være trygge på at de får det.  Da må vi planlegge enda bedre i fremtiden.

 Tromsø kommune har lenge hatt utfordringer i helse- og omsorgstjenesten.  I den offentlige debatten hører vi ofte om økonomisk merforbruk.  Men helse- og omsorgstjenesten er kompleks, og utfordringene er sammensatte.

En av hovedutfordringene er at den såkalte omsorgstrappen ikke er riktig dimensjonert.  Det betyr at Tromsø kommune mangler blant annet dagsentertilbud, omsorgsboliger og sykehjemsplasser.  Når kommunen ikke kan gi sykehjemsplass, må omfattende tjenester gis i hjemmet i stedet.  Dagsentertilbud kan fremme livskvalitet og utsette behovet for tjenester på et høyere nivå.

Resultatet er at tjenester ikke gis på riktig «trinn» i omsorgstrappen.  Dette kan være uheldig for brukerne, og det gir dyre tjenester.

Tromsø kommune har befunnet seg i denne situasjonen i mange år.  Det er politikerne som sitter med ansvaret.  En gjennomgang gjort av administrasjonen viste at fra 2003-2010 ble antallet sykehjemsplasser i Tromsø redusert, til tross for at behovet økte.  Politikerne har altså gjennom mange år unnlatt å vedta nødvendige helseinvesteringer.  Det må vi betale dyrt for i dag.

Hver uke inviteres en gjesteblogger til å blogge på "Glad i Tromsø".
Hver uke inviteres en gjesteblogger til å blogge på «Glad i Tromsø».

Jeg kunne påpekt hvem som styrte Tromsø kommune i årene da antall sykehjemsplasser ble bygget ned.  Jeg skal la det være, for det gjør ikke situasjonen bedre.  Vi må heller lære av det som har skjedd tidligere og jobbe sammen, på tvers av politiske skillelinjer, for å møte behovene på en bedre måte i fremtiden.

Det innebærer at vi sammen må prioritere helse- og omsorgsinvesteringer som sykehjem, omsorgsboliger og andre typer tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper.  Vi må planlegge og bygge nok for å møte behovet.  Og vi må være i forkant, for vi vet at disse prosjektene tar tid å realisere.

Det gledelige er at vi allerede er i gang.  I Tromsdalen tar nye Otium bo- og velferdssenter form.  Her blir det 137 plasser tilrettelagt for mennesker med demens.  Når Otium er ferdig skal Kroken sykehjem renoveres.  Deretter blir det viktig å prioritere renovering av Kvaløysletta sykehjem.

iTromsø 13.10.15: Helsebyråden kan tenke seg å bli sykepleier
iTromsø 23.6.16: Han er kjent som helsebyråd og Frp-politiker. Nå blir Kanestrøm redaktør
Bladet Nordlys 13.6.15: Drømmer om dette i Tromsø

I Tromsdalen bygges også nye omsorgsboliger for mennesker som sliter med rus.  De skal drives av Blå Kors.  Det er bra at vi på denne måten styrker rusomsorgen.

Det er vedtatt et eget boligprogram for å skaffe helt nødvendige boliger til mennesker med utviklingshemming.  Behovet er enormt.  Jeg håper det politiske flertallet i fremtiden følger opp boligprogrammet i de kommende økonomiplaner.

Illustrasjonsfoto (Pixabay.com)
Illustrasjonsfoto (Pixabay.com)

Men en god omsorg handler ikke bare om bygg.  Vel så viktig er innholdet og kvaliteten i tjenestene.  Vi trenger et kompetanseløft for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  Riktig kompetanse på rett sted er avgjørende for å møte fremtidens omsorgsutfordringer.

Vi må spille på lag med alle gode krefter.  Jeg vil særlig trekke frem de frivillige og ideelle organisasjonene som driver sosialt arbeid.  Særlig innenfor rusomsorgen har vi mange flotte ideelle aktører i Tromsø.  Disse bidrar blant annet gjennom arbeid og aktivitet til å skape meningsfulle dager for mange mennesker i Tromsø.

Jeg vil ikke være med på den negative bølgen, anført av byens medier.  Det skjer nemlig noe positivt i omsorgsbyen Tromsø.  Det gjøres store investeringer innen helse og omsorg.  Vi har startet jobben med å ta igjen etterslepet slik at vi får nok sykehjemsplasser og boliger for ulike grupper.

Men vi må holde fokuset, og jobbe tverrpolitisk, for jobben er ikke ferdig. Den har akkurat startet.


Bruk gjerne kommentar-feltet under – eller kommenter på Facebook-siden «Glad i Tromsø»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.