Kommunestyret i desember: budsjett, Nord-Norge og Israel

Forsiden til ASSS-delrapporten for Tromsø kommune 2015. Diskuteres under kommunestyret.
Forsiden til ASSS-delrapporten for Tromsø kommune 2015. Diskuteres under sak 257/16 i dagens kommunestyremøte.

Kommunestyremøtene i desember er i Tromsø alltid over to dager. Vi starter onsdag 14.12 kl. 0900 og holder på til vi er ferdig torsdag 15.12. Jeg tar deg igjennom hovedsakene.

Følg med kommunestyret i Tromsø på live web-tv

Hovedsaken i desember er å få vedtatt årsbudsjett og økonomiplan. Her blir det alltid stor diskusjon om realitetsforståelsen av Tromsø kommunes økonomiske situasjon. Samtidig skal man fremme sin egen politikk og gjerne snakke ned de andre partienes budsjettopplegg. De to andre sakene jeg regner med blir mye diskusjon, er en interpellasjon fra Ingrid Marie Kielland (SV) og Brage Larsen Sollund (Ap), om «et Nord-Norge», knyttet til den regiondiskusjonen som går høyt for tiden. Den andre saken er et privat forslag fra Jens Ingvald Olsen (Rødt) om at kommunen skal avstå fra å kjøpe israelske varer/tjenester produsert på okkupert område og en oppfordring av at kommunens innbyggere skal boikotte slike varer.

Her finner du saksliste og sakspapirer for kommunestyret i Tromsø 14.- 15. desember 2016

Behandlingen av budsjettet bygger på administrasjonssjefens forslag og deretter formannskapets behandling av saken 1. desember 2016. Det er denne behandlingen som danner grunnlaget for innstillingen til kommunestyret og som har ligget ute på 14 dagers offentlig ettersyn.
Hovedutfordringen finner vi innenfor helse- og omsorgssektoren, der det vil være en forskjell mellom vedtatt budsjett og beregnet forbruk på nærmere 90 millioner kroner pr. nå. For å skaffe rom til budsjettjusteringer, har samarbeidspartiene i sitt budsjettforslag – som også ble vedtatt som formannskapets innstiling – lagt til grunn innsparinger fra forbedringsprogrammet, klare krav til besparelser på innkjøp og lagt inn forventet utbytte. Men vi skal ikke bruke dette forventede utbytte til drift, men sette av dette til å øke disposisjonsfondet. Et fond som ble tømt på fire år under Hilmarsen-byrådet.

Det vi da bl.a. legger til grunn er å holde eiendomsskatten i ro på samme nivå, og faktisk mener vi kan justere den noe ned utover i perioden. Vi gjennomfører lærerløftet, som var en klar lovnad fra Aps valgkamp. Vi har også funnet rom for å støtte mer opp under en rekke frivillige organisasjoner, som gjør en formidabel innsats i sosialt arbeide, friskliv og utdanning og som gjør kommunen til et bedre sted å bo i. Dette betyr at organisasjoner som Aktiv på dagtid, Fontenehuset, Gatejuristen, Kafe X, Inn på Tunet, Holt 4H og Vitensenteret har vi støtte med bevilgninger. Jeg er også glad for å ha funnet midler til å støtte Utviklingslagene i kommunen, slik at de kommer opp på et nivå som de selv ønsker.

LAST NED: Samarbeidspartienes opplegg for årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Noen få av de andre sakene jeg vil nevne utfra potensial for debatt og politiske skillelinjer:

0251/16 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET – ETT NORD-NORGE 14 DESEMBER 2016 En interpellasjon framsatt av Ap og SV om at Tromsø kommunestyre ønsker en region i Nord-Norge. Dette kommer i lys av diskusjonen som har vært i media den siste tiden, hvor det har vært klare utspill fra fylkesrådet i Troms om å slå bl.a. Ofoten sammen med Troms, og Nordland svar om å «ta» Sør-Troms i stedet.

Bladet Nordlys 12.12.16: De vil ha én region i nord: – Nord-Norge taper allerede terreng

0254/16 KROKEN BO- OG VELFERDSSENTER – START KONSEPTUTREDNING Viktig sak om å starte en konseptutredning for bruk av tomt til bygging av Kroken bo og velferdssenter. Konseptet skal ta utgangspunkt i konsept «demenslandsby» med hensyn til planlegging av utnyttelse av tomt og eksisterende bygningsmasse. Det vil i budsjettet blir foreslått fra Samarbeidspartiene, å sette av ytterligere 1,5 mill til konseptutredning søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2017.
0257/16 RAPPORT 2016 FOR AGGREGERTE STYRINGSDATA FOR SAMARBEIDENDE STORKOMMUNER (ASSS-NETTVERKET) Veldig god gjennomgang av ASSS- tallene og hvor mye penger Tromsø Kommune bruker sammenliknet med andre like kommuner. Her vil det nok bli flere innlegg og mange meninger. Saken leder til forslag på en rekke måltall, som kan få stor betydning for hvordan vi budsjetterer de kommende år.

Kommentar fra Oddvar Nygård i Nordlys (Nord-norsk debatt 12.12.2016: En skakkjørt kommune

0258/16 PRIVAT FORSLAG – KJØP AV ISRAELSKE VARER/TJENESTER Forslaget fra Jens Ingvald Olsen (Rødt) vil skape mye diskusjon og bred debatt. Hovedsaken i forslaget er at Tromsø kommune skal avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.

I formannskapet argumenterte vi i Ap kun på saksbehandling, og støttet at denne skulle behandles i kommunestyret. Det virker etter debatten som at Rødt og SV vil stemme for, mens opposisjonspartiene vil stemme imot. Derfor er det i media spekulert i at Ap avgjør. Vi får se hva vi sier onsdag….

Bladet Nordlys 23.11.16: Vedtatt i Trondheim: Nå vil han også ha Tromsø med på boikott 
Bladet Nordlys 6.12.16: Ville invitere ambassadør til Tromsø, men fikk blankt nei: – Det er skremmende 

 0261/16  KOMMUNAL GARANTI – INSOMNIA FESTIVAL Lengre diskusjon I formannskapet, og også i KIF-komiteen. Flertallet landet på at det ikke skal gis kommunal garanti. Men formannskapet oppfordret kommunen til å gå i dialog med Insomnia om å finne andre løsninger. Vi må nemlig sikre at festivalen beholder viktige EU- prosjekter av internasjonal tilsnitt, som vi må sikre.

Her vil det kunne bli diskusjon mellom samarbeidspartiene og opposisjonen….

Bladet Nordlys 7.12.16: Tromsø-festival er i økonomisk krise og trues med kutt: – En vanskelig sak, sier ordføreren 

 0262/16  STATUSOVERSIKT KOMMUNALE GARANTIER / REGLEMENT FOR KOMMUNALE GARANTISTILLELSER Adm.sjefen foreslår et reglement med noen kjøreregler for de kommunale garantiene. Det er vi for.

Vi ønsker likevel ikke en generell regel på 10% av kommunens inntektsiden (ca 400 mnok,) det ville betydd at Tromsø Kommune ikke kunne stilt slike garantier på flere år. Vi vil påpeke at det er store forskjeller på kategorier av garantiansvar, der noe er veldig usikkert og noe har faste eiendom som kan avhendes. Vi skal kunne gi betraktelig mer sikre og heller ha en grense på de usikre. Vi foreslår derfor å sende reglementet tilbake til bearbeiding.

Les mitt blogginnlegg om «kommunale garantier – ikke begrens et viktig verktøy».

 0272/16  ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020  

Skrevet om tidligere…
Les også blogginnlegg om budsjettforslaget

iTromsø 29.11.16:Biblioteket i Kroken bevares

 

Desembermøtet brukes også til utdeling av kommunale priser. Det skal deles ut bl.a. en kulturpris, en idrettpris, en kulturvernpris og ikke minst en hederspris. Dette er fine og litt høytidelige avbrekk i den politiske debatten, mens vi hedrer noen som virkelig har stått på for Tromsø.
Jeg har som sagt nominert mine kandidater og håper juryen lander på disse.
Min nominasjon var Dagny Norvoll Sandvik til kulturprisen og jeg mener at det er på høy tid at Kirsti Sparboe får hedersprisen. Så får vi se på selve prisutdelingen.

Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller innspill!
Bruk kommentar-feltet under – eller kommenter på
Facebook-siden «Glad i Tromsø»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.