Kommunal garanti – ikke begrens et viktig verktøy

Kråkeslottet barnehage fikk denne uka kommunal garanti.
Den foreldredrevne ideelle Kråkeslottet barnehage, fikk denne uka kommunal garanti.

Dagens gladsak var nyheten om at Kråkeslottet barnehage har fått kommunal lånegaranti og dermed ser fremtiden lys ut igjen. Saken illustrerer den viktige saken vi diskuterte i formannskapet i går, om nye handlingsregler for kommunale garantier. Det kan begrense kommunen fremover.

iTromsø 7.12.16: Endelig har barnehagen fått kommunal garanti
Formannskapssak 160/ 16: Reglement for kommunale garantistillelser:
Saksfremlegg
  / Protokoll / Forslag til reglement / Statusoversikt over garantistillelser

Tromsø Kommune har gjennom flere år innvilget store garantier. Bare i 2016 har kommunestyret gitt kommunale garantier på 187,5 millioner kroner. Dette er gitt til en rekke større prosjekter som bl.a. TUIL-arena II, turnhallen på Templarhiemen, rulleski anlegg på Storelva stadion, kunstgress Ramfjord UIL og Remiks husholdning. Tidligere har bl.a. Alfheim Stadion og Fløyahallen fått tilsvarende garantier. Vi gir også kommunal garanti til en rekke barnehager, både kommunale og ideelle, deriblant altså Kråkeslottet. Det betyr at det kommunale garantiansvaret nå er 477,3 millioner kroner.

Tromsø kommune har sammenlignet med andre sammenlignbare kommune et høyt nivå på samlet garantiansvar. Det er selvsagt grunn til å holde øye med nivået, og vår administrasjonssjef BrittElin Steinveg utrykte da også i både sakspapirene til og i selve formannskapet, en viss bekymring for nivået. Det hun peker på er, at dersom deler av garantiansvaret må innfris, vil dette ha stor betydning for kommunens driftsbudsjett. Spesielt siden det ikke settes av egne reserver for å kunne innfri garanti.

Det er med det som bakgrunn, at administrasjonssjefen har foreslått et sett med handlingsregler for de kommunale garantistillelsene, gjennom et revidert reglement for kommunale garantistillelser. Jeg er veldig for handlingsregler, både når det gjelder maksimale grenser for innvilgete garantier, krav til avsatte fondsmidler til å kunne håndtere mislighold osv.

Jeg er likevel ikke enig i at det skal settes en generell grense for total garantistillelse. Kommunale garantier er et viktig verktøy i samarbeidet med andre aktører, som f.eks idrettslag, ideelle organisasjoner og foreninger, ideelle barnehager, vannverk og ikke minst kirkelig fellesråd. En handlingsregel som ble foreslått -maksimalt kan gi lånegaranti for inntil 10 % av kommunens totale driftsinntekter – vil bety at denne grensen vil være ca.400.millioner kroner. Når vi altså har et garantiansvar på 477mnok., betyr det at kommunen allerede ikke kan gi flere garantier. Det vil gjøre det vanskelig å gi støtte til slike prosjekter som er viktig for kommunens innbyggere. Fordi det f.eks gir et tilbud som er sterkt ønsket eller støtter opp om allerede gode tiltak, og som trenger kommunal garanti for å holde driften i gang og utvikle seg. I mange tilfeller utfyller de som får garantien kommunens ansvar, slik at kommunen slipper å gjøre det selv. Så vi trenger å ha muligheten for å gi kommunale garantier som verktøy.

Alfheim Stadion er byens "storstue" og har fått ovr 50 mnok. i kommunal garanti.
Alfheim Stadion er byens «storstue» og har fått over 50 millioner kroner. i kommunal garanti.

Problemet med en generell grense, er at den vurderer ALLE garantier på samme måte, uten å ta hensyn til den konkrete risikoen for kommunen. Det er stor forskjell på kommunal garanti gitt f.eks til Alfheim Stadion II AS (som jeg for ordens skyld, opplyser jeg er styreleder for), som har eiendomsverdier i 100 millioners klassen som kan realiseres, og aktører som ikke har noe verdi som kan realiseres og/eller negativ egenkapital. F. eks Insomnia Festival, som vi avslo på formannskapsmøtet. Vi kunne for så vidt garantere for mange 100 millioner over en grense på 400 mnok.,om det bare var til formål som Alfheim stadion. Flere av de store garanti-ansvarene for kommunen er i den kategorien. Og dermed tar disse ganske sikre «pengene» for kommunen, en stor andel av det totale garantiansvaret. Da blir det mindre mulighet å gi og dermed vil tiltak som er helt avhengig av garantien ikke blir noe av. Tiltak som Kråkeslottet barnehage.

Det må helt klart være en handlingsregel som begrenser spesielt disse «usikre» garantiene. Derfor fremmet jeg et forslag i formannskapet 6.12.16 , som gikk igjennom enstemmig. Vedtaket sier at, -«Nytt reglement skal inneholde: en kategorisering av garantiforpliktelser knyttet til ulik risiko for kommunen, i relevans til handlingsregel for maksimalt gitt lånegaranti.». Dermed kan vi f.eks få en handlingsregel som sier noe om at vi ikke skal ha mer en 5% av totale inntekter til kategorien «usikre» garantier, mens vi kan totalt sett se for oss en langt høyere andel for «sikre». Hvordan man skal definere sikre og usikre eller i enda større grad kategorisere, må nå administrasjonssjefen vurdere. Men for meg er det viktig at vi kan bruke kommunale garantier sålangt det er forsvarlig, fordi det skaper mye bra aktivitet og støtter mange gode tiltak. Det er et verktøy som skal brukes nøye gjennomtenkt, men som ikke skal begrenses.

Har du kommentarer eller innspill til sakene – bruk kommentarfeltet under – eller klikk deg inn på Facebook-siden «Glad i Tromsø», husk å lik og kommenter på saken om formannskapet.

2 thoughts on “Kommunal garanti – ikke begrens et viktig verktøy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.