Åpen høring på budsjett

I dag har det vært gjennomført åpen høring i formannskapet på årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Høring på budsjettet i formannskapet i Tromsø 28.11.16
Høring på budsjettet i formannskapet i Tromsø 28.11.16

 En rekke råd, organisasjoner, utviklingslag og søkere på kommunal støtte, fikk mulighet til å gi sine innspill til budsjettprosessen for formannskapet. Høringen ble ledet av ordfører Kristin Røymo. Grunnen til at det var formannskapet som var høringsorgan, er at formannskapet også pr. definisjon er «finanskomite». Formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret på torsdag 1. desember kl. 1400. Da er det 14 dager før kommunestyrets behandling 14. – 15. desember 2016. Innstillingen fra formannskapet skal ligge ut til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling, jfr. kommuneloven.

Administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Dette er andre året vi kjører åpen høring på budsjettet. I fjor var det i regi av finans- og næringskomiteen som jeg da var komiteleder for. Denne komiteen gikk altså fullstendig inn i det nye formannskapet, når vi endret styringsform 1. juli 2016. Erfaringene vi fikk fra denne første høringen var meget positive. Vi som politikere fikk mye nyttig informasjon direkte fra de som budsjettet faktisk får betydning for. Like viktig er det at de som faktisk blir mest berørt av budsjettet, får lov til å gi sine innspill og ha en god meningsutveksling med de folkevalgte.

iTromsø 28.11.16: Snur om avlastningsboliger
Nordlys 28.11.16: Ønsker seg nye boliger i Tromsø – Nå kan de ha fått julegaven på forskudd.

En rekke av høringsdeltakerne i dag kom med god informasjon, som vi må se på. Bl.a. fikk vi høre fra en rekke organisasjoner som gjør stor nytte med den kommunale bevilgningen de får. Vi fikk høre fra Kirkens Bymisjons prosjekter for mennesker i vanskelige livssituasjoner, som gjør en stor innsats gjennom sin hjemmekontaktstjeneste, Kirkens SOS og gjennom sin øvrige virksomhet. Gatejuristen, som gir juridisk bistand til rusmisbrukere og andre som ofte er i en fortvilt situasjon på Tromsøs gater. SMISO (støttesenteret not incest og seksuelle overgrep) gir et lavterskeltilbud som skal gi hjelp og støtte til personer som er berørt av seksuelle overgrep. Aktiv på dagtid i regi av Troms idrettskrets fortalte om sitt allsidige aktivitetstilbud, tilpasset mennesker med ulike forutsetninger. Tilslutt vil jeg nevne Fontenehuset, som er et inkluderende fellesskap for mennesker med psykiske problemer. Alle disse var representert på høringen, og fikk godt frem hvorfor det er viktig at Tromsø kommune gir bevilgninger til slike organisasjoner og tiltak.

Åpne høring på årsbudsjett og økonomiplan er kommet for å bli. Nå gjenstår for min del forhandlingene i Samarbeidspartiene, før vi legger frem vårt forslag til budsjett på torsdag.

Klikk her for å like «Glad i Tromsø» på Facebook – få oppdateringer på nye bloggposter og nyheter om Tromsø og Tromsø-politikken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.