Kommunestyremøtet i november

Forbedringsprogrammet - forsiden for programplan.
Forbedringsprogrammet – forsiden for programplan.

Møter i folkevalgte organ i november opplever jeg ofte som møter uten saker med større debatter og temperatur. Det er ofte litt «stille for stormen» før det todagers desembermøtet, hvor tunge saker som årsbudsjett og økonomiplan skal behandles. Det føles litt som at dette også blir slik på dagens kommunestyremøte i Tromsø, som starter tidligere enn vanlig, dvs. kl. 0900. Samtidig kan «god tid» føre til at kommunestyrerepresentantene virkelig får lyst til å snakke fra talerstolen….
Følg med i kommunestyrets behandling live på Web-TV.
Her finner du sakslisten og relevante saksdokumenter for kommunestyremøtet 23.11.2016

Det er ikke meldt noen interpellasjoner til dette kommunestyremøtet. Det er første gang i denne perioden at dette skjer. Det kan antas at interpellasjons-verktøyet i større grad var nyttigere for kommunestyrets medlemmer i en parlamentarisk styringsform. I en viss grad, vil muligheten til å fremme «private forslag» nok også i større grad bli brukt fremover, fordi dette gir en mulighet for å få satt saken opp med eget saksnummer i kommunestyret og eventuelt få utredning og en god og bred politisk behandling på saken. Det første private forslaget som kommer til behandling i kommunestyret denne perioden, er sak nr. 229/16, som jeg har arbeidet frem. Det gjelder «krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann». Den har jeg blogget om tidligere foran kommunestyret i oktober. Det vil nok bli en diskusjon mellom venstre og høyresiden her, men jeg forventer å få klart flertall for saken.

Det var en rekke saker ble utsatt på grunn av tidsnød i oktober. Dette gjelder sakene som er nummerert fra 222 til 230/16. Første sak i ut (222/16), gjelder at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer». Helse Nord RHF har delegert myndighet til å inngå slike avtaler til lokalsykehusene, og derfor inngår vi nå en slik samarbeidsavtale med UNN.

Klikk her for å like «Glad i Tromsø» på Facebook – få oppdateringer på nye bloggposter og nyheter om Tromsø og Tromsø-politikken.

Av andre saker jeg vil trekke frem er:

Sak 224 er en god sak som får bredt flertall i kommunestyret for å vedta at kommunen skal skaffe areal til møteplass i tilknytning for personer med funksjonsnedsettelser. Dermed kan disse få muligheten til å eie egen bolig, og det gir en trivsels- og trygghetsskapende faktor.

Sak 225 er en meget god idrettssak, når kommunestyret vedtar å gi kommunal garanti for etablering av rulleskianlegg på Storelva skistadion.

Sak 226 er en strategiplan for skolebibliotekene. Det er lovpålagt at alle skoler skal ha et bibliotek, men det er store kvalitative variasjoner mellom skolene. Planen skal være et styringsverktøy for å få mer jevn kvalitet på skolene.

Sak 232 gjelder programplan for Forbedringsprogrammet 2016-2019 som skal få kommunestyrets godkjennelse. Forbedringsprogrammet har mål om å forbedre kommunens driftsøkonomi med 205 millioner kroner innen 2019. Det blir nå også vedtatt at det skal rapporteres kvartalsvis til formannskapet (som driftsstyre) om status i programmet, fremdrift og resultatene i delprosjektene. Saken vil få bred støtte i kommunestyret. Forskjellen kan ligge i nyansene i diskusjonen, der samarbeidspartiene nok har større tro på at dette vil skape resultater, enn det opposisjonen har.
iTromsø 10.10.16: Spareplanen vedtas i høst
iTromsø 4.10.16: Kommunen er i en alvorlig økonomisk krise
Har skrevet bloggposten «Politiske signaler» 09.09.16 –  om innholdet i forbedringsprogrammet.

Sakene 234, 235, 236, 237 og 238 gjelder utbyggingssaker hvor deter avdekket overskridelser og/eller merforbruk, og hvor administrasjonssjefen ønsker å få økt bevilgningene til disse prosjektene. I alle er det altså tidligere foretatt bevilgningsvedtak på, men nå kommer sakene tilbake for tilleggsbevilgninger. Disse sakene ble offentliggjort gjennom en pressekonferanse av administrasjonssjefen. Disse sakene burde kunne behandles under ordinær behandling av investeringsbudsjettet i desember. Men innstillingen er nå at vi skal vedta disse.
Samarbeidspartiene vil foreslå tiltak for å bedre kontrollen med disse prosjektene. Vi legger også akkurat nå rutiner for regelmessig rapportering til formannskapet.
iTromsø 2.11.16: Kommunale prestisjeprosjekter med gigantiske overskridelser
NRK Troms 2.11.16: 206 millioner dyrere enn planlagt for byggeprosjekter i Tromsø

Sak 239, 240 og 241 er to klager på vedtatt reguleringsplaner. Mens den siste er endelig vedtak på planforslag for detaljregulering av Odd Fellow og Tromsø kommunes eiendommer i Inga Sparboes veg. Her vil det bli tilrettelagt for etablering av senior-og pleie- og omsorgsboliger, både offentlige og private. Her kan det bli en viss diskusjon og det er både gode argumenter for og imot. Her anbefaler jeg min gode kollega Pål Julius Skogholt (SV) sin bloggpost om saken.

Sak 243 er suppleringsvalg i styret i Tromsø Havn KF (havnestyret). Dette er et styre jeg leder, og det er også noe av grunnen til at kommunestyret i dag må gjøre suppleringsvalg. Det er viktig å presisere at havnestyret har vært lovlig valgt siden 8.6.16 og at det tiltrådte i sin funksjon fra 1.7.16. Men i etterkant av oppnevnelsen trakk fylkesordfører Knut Werner Hansen seg, fordi han ikke kunne akseptere undertegnede som leder. Mye er skrevet om den saken….Men som erstatning så valgte fylkeskommunen å foreslå Synnøve Søndergaard som styremedlem. Dermed fikk vi et problem med kjønnsbalansen i KF- styret, som skal være 3-3. Nå er også systemet endret til formannskapsmodell og dermed gjelder forholdstallsprinsippet. Derfor går en Høyre-mann inn, og en kvinne fra samarbeidspartiene ut. Det bør gå greit, som i formannskapet….
Bladet Nordlys 6.6.16: Byrådet kaster hele havnestyret
iTromsø 24.6.16: – Jarle Heitmann er Tromsøs Donald Trump

Sak 244-249 er relativt enkle rutine saker…

Sak 250 – som siste sak har kommunestyret en alvorlig og tung kontrollutvalgssak 70/16 – forvaltningsrevisjonsrapport om kritikkverdige forhold i flyktningtjenesten i perioden2003 -2014.
Noe av det mest alvorlige i rapporten er at registering, arkivering og oppfølging av varslingssaker ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt og behandlet av  Tromsø kommunens administrative ledelse over mange år. Det foreslås nå en å etablere prosedyrer som sikrer at varslingssaker blir behandlet på en skikkelig måte, at alle ledere og ansatte kjenner til retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Tromsø kommune.
NRK Troms 24.4.2015: Massiv gransking av flyktningtjenesten i Tromsø
Nord Norsk debatt 22.11.2016 – Debattinnlegg fra Fagforbundets Bjørn Willumsen: Det er helsefarlig å varsle i Tromsø kommune

Det var dagens kommunestyresaker.

Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller innspill!
Bruk kommentar-feltet under – eller kommenter på Facebook-siden «Glad i Tromsø»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.