Kontrollutvalget må ikke svekkes!

Illustrasjon av Tromsøbadet. (Asplan Viak)
Illustrasjon av Tromsøbadet. (Asplan Viak)

Bladet Nordlys ønsker at «den kommunale barnevakta må i sving», og har gjort seg noen tanker om kontrollutvalgets funksjon i Tromsø kommune. Det som antydes av Nordlys vil faktisk føre til en betydelig svekkelse av kontrollutvalgets funksjon og evne til å kontrollere.

Leder i Bladet Nordlys 21.11.16: Den kommunale barnevakta må i sving
Bladet Nordlys 16.11.16: Nå er han lei av overskridelser og tar grep: – Du kan godt kalle det barnevakt

Kontrollutvalgets svært viktige rolle og funksjon er å føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. I arbeidet med ny formannskapsmodell som ble innført fra 1.7.16, var det en bred diskusjon om hvordan vi kunne gjøre kontrollutvalget enda tydeligere i denne rollen og gi det større tyngde. Et forslag som AP, Rødt og SV hadde som sitt utgangspunkt, var at kontrollutvalget skulle få komitestatus, dvs. lik status som de øvrige fagkomiteene i kommunestyret. Det betydde at samtlige fem medlemmer skulle hentes direkte fra kommunestyret. Begrunnelsen var at dette ville gi kontrollutvalget større tyngde i den kommunale forvaltningen. Når vi tilslutt endte med et «vanlig kontrollutvalg», var det fordi opposisjonen (Høyre, FrP og Venstre) var skeptisk og ønsket at bare et medlem, da normalt kontrollutvalgets leder, skulle komme fra kommunestyret.

Leserinnlegg i iTromsø 30.5.16: Sterk formannskapsmodell med besparelser i politikerlønninger 

Et samlet kommunestyre ga likevel kontrollutvalget betydelige fullmakter. Utover standardoppgaver som revidering av årsregnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, har utvalget bl.a. også kontroll på at ressursbruk og virkemidler er effektive sammenlignet med mål. Utvalget skal også sikre at lov og regelverk etterleves og om kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.

Reglement for kontrollutvalget i Tromsø kommune- vedtatt av kommunestyret 15.6.16

Hva er så problemet i Nordlys sin artikkel og leder? Nordlys skriver, «vil kreve løpende rapportering og gjennomgang«.  Jeg oppfatter at Nordlys da legger til grunn at kontrollutvalget skal inn å kontrollere de «daglige disposisjoner / vedtak» som gjøres i utbyggingsprosjekter. Det vil være direkte uheldig og også en stor misforståelse av hvordan formannskapsmodellen er bygd opp. Jeg er rimelig sikker på at kontrollutvalgets leder Rolleiv Lind (H) er fullstendig klar over hva som er kontrollutvalgets mandat. Det vitner hans uttalelser om at «kommunen brukte et rapporteringsregime som ga full kontroll.» Og «nå vil kontrollutvalget vite om Tromsø kommune fortsatt bruker sin egen suksessoppskrift.» For kontrollutvalget har en klar rolle i å kontrollere om våre utbyggingsprosjekter på systemnivå, har de korrekte styringsverktøy og virkemidler (jfr. reglementet) – eller kall det gjerne «rapporteringsregime» og «suksessoppskrift» (sitat Lind). Men den regelmessige kontroll og oppfølging på selve styringsnivå, er ikke den type kontroll som utvalget skal gjennomføre. Det er faktisk direkte uheldig om det skulle skje, og vil svekke kontrollutvalgets viktige funksjon.

Alle investeringer i kommunen vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Det kan ikke finnes noe «overstyre». Spesielt ikke når kontrollutvalget jobber på kommunestyrets vegne. I den nye modell har vi også vært tydelige på at formannskapet skal være et definert driftsstyre, som skal være aktive og nær opp til driften av kommunen. Det er her det akkurat nå blir etablert regelmessige rapporteringsrutiner (månedlig) på utbyggingsprosjektene våre, fra administrasjonssjef til formannskap. Det er formannskapet som skal være «hands on» i den daglige driften, og som altså skal ha løpende rapportering og gjennomgang på styringsnivå. For derfra kunne gjøre justeringer i budsjett og eventuelt skjerpe inn der prosjekter ikke følger budsjett.

Prostneset passasjerterminal. Visualisering nattbilder. (Tromsø havn KF)
Visualisert nattbilde Prostneset passasjerterminal. (Tromsø havn)

Det samme gjelder utbyggingsprosjektet «passasjerterminalen på Prostneset», som Tromsø havn KF nå bygger ut. Der får det havnestyret som jeg er styreleder for, nå månedlig rapportering fra havnedirektøren på fremdriften. Det avgis også kvartalsvis rapportering til formannskap og kommunestyret. Som altså til nå har vært godt innenfor budsjett. Skulle det være nødvendig med tiltak, så kan havnestyret gjøre justeringer utfra denne rapporteringen.

iTromsø 23.11.16: Mens kommunale utbygginger sprekker går Prostneset på skinner

Vi kan ikke ha et kontrollutvalg som gjør «driftsstyrenes» arbeid. Dersom kontrollutvalget skulle ta seg en slik rolle, er det meget betenkelig og vil umiddelbart svekke kontrollutvalget og vårt kontrollregime. For hvem skal da, for å si det banalt, kontrollere kontrollutvalget? La oss si at til tross for at kontrollutvalget tar seg en slik rolle, så sprekker et utbyggingsprosjekt. Eller at det skjer annet kritikkverdig i prosjektet. Dersom kontrollutvalget er inne på «styringsnivå», så vil de faktisk bli satt ut av stand til å kontrollere om systemet og beslutningene som er gjort er foretatt i tråd med kommunestyrets forutsetninger. For da skal de også ta med i diskusjonen, at også kontrollutvalget selv  har sviktet i denne styringen! Kontrollutvalget må være uangripelig!

Bladet Nordlys 15.11.16: Nå skal denne mannen granske redningsbåt-skandalen 

Når jeg skrev forslaget og fikk et enstemmig formannskap til å sende saken om «innkjøp av redningsbåt» til videre gjennomgang i nettopp kontrollutvalget, så er det  fordi de kan gjennomføre en uhildet vurdering av saksgang, beslutningsgrunnlag og om vedtaket er i tråd med lover og regler. Vi trenger et kontrollutvalg med tyngde og respekt. Dersom Nordlys sin antydning her blir en realitet, svekkes dessverre kontrollutvalgets viktige funksjon. Dermed oppnår man det motsatte av det alle politikere, administrasjon, innbyggere og media ønsker – at vi får bedre kontroll på de investeringer og utbygging som kommunen skal stå for. Og dermed enda bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Klikk her for å like «Glad i Tromsø» på Facebook – få oppdateringer på nye bloggposter og nyheter om Tromsø og Tromsø-politikken.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.