Kommunestyremøte i dag

KDP- Stakkevollan. Illustrasjon hentet fra Kommunestyresak 201/16

Hovedfokuset for oktobermøtet i kommunestyret i Tromsø har i forkant vært den økonomiske situasjonen og hvilken driftsform det skal være på nytt sermonirom og krematorium.

Her finner du sakspapirene til kommunestyremøtet 26.10.16
Følg kommunestyre direkte viaTromsø kommune-web tv

Jeg vil trekke frem seks saker som det kan bli mye debatt og diskusjoner på:

Sak 195 / 16: Økonomirapport 2 – 2016
Diskusjonen her vil gå på virkelighetsoppfatningen av hvordan den økonomiske situasjonen er i Tromsø. Økonomirapporten viser at Tromsø kommune sliter med merforbruk på 103 millioner kroner. Hva gjøres konkret på kort og lang sikt. (ble mye diskusjon. vedtaket ble som fra formannskapet).

Bladet Nordlys 4.10.16: blodrødetall for Tromsø kommune
Aps Brage Larsen Sollund kommenterer påstander fra Høyres Erlend Svardal Bøe om den økonomiske situasjonen
Kronikk fra Rødt Jens Ingvald Olsen: Hvem har lest økonomirapport 2?

Sak 201 / 16: Plan 1803 – Detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen 122 – 128, 192/1261 m.fl til bolig formål – endelig vedtak
Innstillingen er å avvise forslaget. Her vil sannsynligvis posisjon og opposisjon se forskjellig på forslaget. I saksfremlegget står det at planen er et voldsomt inngrep i et spesielt område. Diskusjonen vil gå på dette og prosessen. (vedtaket ble slik som innstillingen, dvs. at forslaget til reguleringsplan ble avvist!)

Sak 214 / 16: Driftsform for Sandnessund livssynsnøytralt seremonirom og krematorium
Innstillingen fra formannskapet var 5 for kommunalt drift og 4 for at kirkelig fellesråd skal drifte.
Partiene Arbeiderpartiet og Høyre er fristilt og splittet. Rødt, SV og Venstre går for kommunal drift, mens KrF og FrP nok vil ha det til kirkelig fellesråd.
Dette blir jevnt og debatten kan avgjøre de siste tvilerne…. Jeg går personlig for kommunal drift.
(Her ble det et kompromiss, etter at Jonas Stein(V) og Marta Hofsøy (Ap) la frem et felles kompromissforslag, som innebærer at kommunen drifter seremonirommet, mens kirkelig fellesråd skal drøfte krematoriummet, dersom man kommer til enighet. Se sak fra Nordlys og NrK Troms 27.10.16)

Sak 204 / 16: Kapitaltilførsel til Troms Kraft AS gjennom opprettelse av ansvarlig lån

Troms Kraft har vært i en alvorlig situasjon, derfor vil slik kapitaltilførsel bli diskutert nøye. Men utfra vedtaket i formannskapet vil kommunestyret også vedta dette. (Jeg er inhabil i behandlingen i kommunestyret, da jeg sitter i Troms Krafts bedriftsforsamling) (saken ble vedtatt som innstillingen, men ikke uten lengre debatt, hvor særlig FrPs representanter var imot)

Nord24.no 24.10.16: Her vedtar de å gi 61 millioner til Troms Kraft. Nå må de finne pengene

Sak 219 / 16: privat forslag til kommunestyret – krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Et privat forslag fra meg, som gjelder sjøfolk i norske farvanns sine arbeidsvilkår. Her vil kanskje representantene fra regjeringspartiene være imot, mens samarbeidspartiene vil få vedtatt dette forslaget. Har blogget om dette!    (denne saken ble dessverre utsatt, fordi vi ikke kom igjennom hele sakslisten. Saken kommer derfor opp igjen i november)


Sak 220 / 16: Kontrollutvalgssak 70/16 – Forvaltningsrevisjonsrapport – håndtering av henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold /advarsel i flyktningetjenesten i perioden 2003 – 2004

Alvorlig sak. Som har fått endel medieoppmerksomhet.
(også denne saken ble utsatt til november-møtet)!

Kommenter gjerne eller still spørsmål om noen av sakene eller hva som skjer i kommunestyret. Bruk enten kommentar-muligheten her eller bruk facebook-siden GladiTromsø (NB! Husk å like for oppdateringer).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.