Norske vilkår i norske farvann

I alle bransjer på landjorda i Norge er det krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette hindrer sosial dumping. Men jobber man om bord i en båt som frakter varer mellom norske havner risikerer man å miste alle rettigheter med et pennestrøk, og lønna kan reduseres ned mot 35 kroner timen.

norsk-flagg-sjofartVi lever av havet
Havet er fellesnevneren for de viktigste næringene i Norge. Norge er i verdenstoppen på mange områder innen skipsfart og maritim næring, petroleum, fiskeri og havbruk. Havnæringenes bidrag til norsk økonomi er betydelig. Det samme er potensialet for fremtidig verdiskaping. Bare i Tromsø omsetter maritime næringer for over tre milliarder kroner. Det gjør Tromsø til en av landets viktigste maritime kommuner.

Last ned privat forslag til kommunestyret i Tromsø 26.10.16: Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Komplett maritim næring
En av de viktigste grunnene til at norske maritime næringer er verdensledende, er at den stadig blir tilført oppdatert erfaringsbasert kompetanse fra norske sjøfolk. Når sjøfolkenes karriere til sjøs er over tar de fleste med seg sin kompetanse inn i verft, til utstyrsleverandører og andre deler av den maritime næringen. Samspillet mellom sjøfolk, rederier, skipsverft, utstyrsprodusenter og tjenesteytere er basis for utviklingen av norske maritime tjenester som gjør Norge til en av verdens største sjøfartsnasjoner.

Norsk Sjømannsforbund 9.6.15: Bør ha norske lønns- og arbeidsvilkår

Flaggstatens lover gjelder ombord
Om bord på fartøy registrert i det norske ordinære skipsregisteret (NOR) gjelder norsk lov, og det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Når et fartøy flagges ut og registreres i et fremmed land, er det flaggstatens lover som gjelder. Utflagging er en enkel prosess. Advokater gjør dette i løpet av noen timer, og når et norsk skip omregistreres til Panama, blir mannskapet om bord underlagt Panamas lønns- og arbeidsvilkår.

Utflagging langs kysten
Lenge har utflagging vært en realitet for internasjonal skipsfart, men mer ukjent er det at norske redere i stadig større omfang flagger ut båter som har all sin virksomhet i Norge for å kutte kostnader. Dette gjelder båter som er tilknyttet produksjonen av norsk olje og gass, frakter varer fra havn til havn langs norskekysten, eller er tilknyttet havbruksnæringen. I 2008 ble 61,3% av alle varer som ble fraktet mellom norske havner gjort på NOR-fartøy. I 2012 var andelen sunket til 33,4%. Og utviklingen fortsetter.

 Havstrategi uten norske sjøfolk?
Det er ikke mulig for noen av de 777 sjøfolkene i Tromsø, eller noen andre av de rundt 30 000 sjøfolkene i Norge, å bo og leve i sine lokalsamfunn uten norsk lønn. Regjeringen jobber med en ny strategi for havnæringene, men neglisjerer totalt viktigheten av å ivareta og bygge videre på den unike kompetansen norske sjøfolk bidrar med. Til tross for at et regjeringsoppnevnt utvalg anbefalte regjeringen å utrede mulighetene for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, sitter regjeringen passivt og ser på at stadig flere fartøy langs kysten flagger ut og erstatter mannskapet med billig utenlandsk arbeidskraft. Dette skaper en usikker fremtid for norske sjøfolk.


Kan spare 1,1 milliarder kroner

For å få lik konkurranse i norske farvann og på norsk sokkel må myndighetene stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, på linje med alle andre bransjer. Fordelene er mange: Det vil ikke lenger lønne seg å bruke bekvemmelighetsflagg, man vil sikre at alle som bidrar til norsk fastlandsøkonomi mottar norsk lønn og blir beskyttet av norske lover. Og det vil sørge for at vi i mange tiår fremover kan forsyne maritim industri med oppdatert, erfaringsbasert maritim kompetanse. Dessuten kan Norge spare 1,1 milliarder kroner fordi tilskuddsordningen for sjøfolk i norske farvann, den såkalte nettolønnsordningen, blir overflødig.

Et spørsmål om verdier
Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår handler om hvilke verdier vi vil at det norske samfunn skal bygges på. Gjennom over 100 år har vi i Norge bygget opp regler for et anstendig arbeidsliv som også arbeidsgivere vet å sette pris på. Da blir det ikke riktig at viktige norske arbeidsplasser langs kysten vår kan fjernes med et pennestrøk.

Ber kommunestyret gi beskjed
Viktige kompetansearbeidsplasser og skatteinntekter står på spill for Tromsø og mange andre kystsamfunn. Til kommunestyremøtet 26. oktober har jeg fremmet et privat forslag om å be regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede dette viktige spørsmålet for norske sjøfolk og vår maritime næring. Jeg håper kommunestyret gir klar beskjed til regjeringen i denne saken.

Kronikken finnes også digitalt på NordNorsk-debatt / Nordlys

3 thoughts on “Norske vilkår i norske farvann

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.