Hvem skal drive det nye krematoriummet i Tromsø?

Formannskapet skal til uka behandle driftsform for Sandnessund livssynsnøytralt sermonirom og krematorium. Vent nå litt? Livssynsnøytralt?

sandnessund-krematorium_fp_proj_slide_img
Sandnessund krematorium. Står ferdig 4.kvartal 2016.
Her finner du sakspapirene til formannskapet saksnr. 88/16

Tromsø kommune får endelig et nytt krematorium med seremonirom. Det er på tide, siden kremasjonsprosenten for Tromsø i dag er på ca. 35 %. Dette er nokså høyt når vi ikke har eget krematorium i Tromsø, men under landsgjennomsnittet på 40 %. Det betyr at av de ca. 380 som dør i Tromsø hvert år, kremeres ca. 140. Det nye anlegget blir på Sandnessund gravlund og forventes ferdigstilt i slutten av fjerde kvartal 2016. Da kommunestyret i 2014 vedtok bygningen, var det et poeng at dette skulle være livssynsnøytralt. Dersom driften ikke skal være knyttet til en religion eller ett trossamfunn, må det være et offentlig og sekulært ansvar. Derfor var det et enstemmig kommunestyre som da vedtok at dette skulle driftes livssynssynsnøytralt i samsvar med prinsipper om et livssynsåpent samfunn som dermed likestiller alle religioner og livssyn. Derfor skulle Tromsø kommune stå som eier og også ha driftsansvaret.

Nordlys 3.10.16: Dette tilbudet har tromsøværingene ventet på i over 20 år – nå er det snart på plass 

Men nå blir det omkamp om dette spørsmålet. Tromsø kirkelig fellesråd har lenge ønsket å overta ansvaret for driften. Derfor har det vært viktig å få frem, at fellesrådet mest sannsynlig kan drifte mer kostnadseffektivt enn om kommunen gjør dette selv. Det er også 24 år siden sist Tromsø kommune driftet et krematorium, og derfor må man ansette nye folk som har kompetansen til å håndtere dette. I saksutredningen til formannskapet, er det antydet at fellesrådet kan gjøre det for kr. 1.000.000,- , mens det for kommunen selv vil koste kr. 1.500.000,- Det er klart fristende for kommunen å legge økonomi til grunn, siden man da sparer en halv million kroner. Det antydes også at siden Tromsø kirkelige fellesråd allerede i dag drifter kommunens 22 gravlunder på en «livssynsnøytral måte», så vil de også ivareta dette godt på Sandnessund. Det er ikke tvil om at de allerede har kirketjenere og gravlundsmedarbeidere som kan bistå i arbeidet på krematoriet.

iTromsø 21.10.14: Kommunen skal drifte nytt krematorium

Saksutredningen legger stor vekt på økonomi og organisering, men unngår å gå inn i det som egentlig er det seremoniromsentrale spørsmålet. Vil det faktisk være livssynsnøytralt, om man lar Tromsø kirkelig fellesråd drifte dette? Human-Etisk Forbund Tromsø lokallag er klart imot dette i høringen. De har vært glade for kommunens arbeid for livssynslikestilling ble vist gjennom etablering av det livssynsåpne seremonibygget på Sandnessund gravlund. De peker på at det er prinsipielle grunner til at den bør utføres av kommunen. Spesielt nå som kirke og stat skiller lag, er det ikke noe som tilsier at kirkelig fellesråd skal fortsette med gravferdsforvaltning.

iTromsø 29.9.16: Debattinnlegg fra Aud Tåga, leder i Human-Etisk Forbund Tromsø lokallag

Administrasjonssjefen har sett at det her vil være delte meninger, og har for første gang i det nye formannskapssystemet innstilt med to alternativer:
1) Driften av Sandnessund seremonirom og krematorium utføres av Tromsø kirkelige fellesråd.
2) Driften av Sandnessund seremonirom og krematorium utføres av Tromsø kommune.
Saken kommer først til formannskapet på tirsdag 18.10.16, som gir sin innstilling til kommunestyret 26.10.16.

Husk å lik «Glad i Tromsø» på Facebook – så få du oppdateringer når jeg blogger og nyheter om kommunale saker.

Hva mener jeg?
Her vil det sannsynligvis være delte meninger på tvers av partiene. I noen tilfeller vil det være avhengig av religiøs tilknytning og livssyn. Personlig mener jeg at Tromsø kommune skal drifte dette selv, altså alternativ 2. Jeg mener det vil være merkelig at når vi i et moderne samfunn, i 2016, skal bygge et bygg for en oppgave som er et offentlig ansvar, skal sette økonomiske argumenter foran hensynet til å gi de mange og økende antall som har et ikke-kristent livssyn et fullgodt alternativ. Offentlige seremonirom bør kunne brukes av alle, uansett religion eller livssyn. Dette vil gi alle innbyggere en mulighet til  å markere livets overgangsfaser med verdighet og i henhold til sitt livssyn . I en situasjon hvor det fremstår som at en religion har ansvaret kan det likevel, uansett hvor godt kirkelig fellesråd klarer å ivareta oppgaven, oppleves som ydmykende, diskriminerende og uverdig for mennesker med et annet livssyn eller en annen religion. Da skal Tromsø kommune ta sitt offentlige ansvar ved å drifte dette selv.


HVA MENER DU?

Skriv dine kommentarer og gi meg tilbakemeldinger på kommentarfeltet under…

3 thoughts on “Hvem skal drive det nye krematoriummet i Tromsø?

  1. OPPDATERING 18.10.16:

    Formannskapet har i dag behandlet saken og diskusjonen gikk som nevnt på kryss og tvers av partigrensene. 5 av formannskapets medlemmer stemte for at Tromsø kommune skal drifte dette (Heitmann (Ap), Kielland (SV), Olsen (Rødt), Svardal Bøe (H) og Stein (V)) mot 4 medlemmer som stemte for at Kirkelig Fellesråd skal drifte dette (Røymo (Ap), Aarbakke (Ap), Fyhn (H) og Skogman (FrP), Det betyr at saken går videre til kommunestyre behandling neste onsdag, med flertallets innstilling. Hvordan avstemmingen vil gå der, er bl.a. avhengig av hvordan AP lander saken i sitt gruppemøte, og hvordan Høyres medlemmer vil stemme, siden de ikke binder gruppa si på en slik sak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.