Vil Nordlys ha politikere som ikke tar ansvar?

Bladet Nordlys forundrer seg i sin leder 10.9.16 «Løfter og lærevansker», at kommunestyret i Tromsø enstemmig har vedtatt at eiendomsskatten ikke skal øke i 2017 og at vi skal jobbe mot å redusere den i økonomiplan-perioden. Dette mener de skyldes lærevansker og kobler dette mot sannferdighet og edruelighet.

Premisset i saken er at vi som politikere er nødt å ta politisk ansvar ved å gi klare politiske signaler. I vår (nye) formannskapsmodell, mener Samarbeidspartiene at vi så tidlig som mulig, må komme med klare signaler om hva som skal være retningen i arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan. På kommunestyret 31. august fremmet vi derfor et forslag som gir disse signalene, deriblant at eiendomsskatten ikke skal økes i 2017. Det vedtok et enstemmig kommunestyre. Det er således ikke bare et løfte fra Ap eller Samarbeidspartiene.

Lederen antyder at Samarbeidspartiene ikke er ærlige, fordi vi ikke sier at vi heller vil redusere på tjenestene til befolkningen enn å røre eiendomsskatten. Da glemmer man hva vi sa høsten 2015, når vi valgte å øke eiendomsskatten med 2 promille. Vi sa nemlig klart og tydelig, at alternativet er massive kutt i ikke-lovpålagte oppgaver, innenfor bydrift, veivedlikehold, barneidrett og kultur. Men også store kutt innenfor undervisning og helse & omsorg. Vi tok politisk ansvar da, når vi valgte alternativet med å øke eiendomsskatten. Vi var ærlige.

Nå er vi like klare og ærlige og sier at en økning av eiendomsskatt var noe man kunne gjøre en gang for å unngå plutselige kutt. Men dette er ikke en slags «Sareptas krukke» som er utømmelig. Samarbeidspartiene mener at skattetrykket på dagens nivå er så høyt som man kan akseptere i en by med så høye eiendomspriser som Tromsø, og vi ønsker å sende et tydelig og tidlig signal om dette.

Derfor tar vi ansvar, og gir signaler om klare forventninger til «forbedringsprogrammet for Tromsø kommune 2016-2019», hvor målsetningen er å spare 205 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette må følges opp og bli en sentral del av arbeidet med økonomiplanen. Vi har også pekt på at den interne samhandlingen må bli bedre. Arbeidet med budsjett og økonomiplan vil selvsagt bli krevende og derfor er det viktig at hele organisasjonen drar sammen for å klare det..

Samarbeidspartiene mener at skattetrykket på dagens nivå er så høyt som man kan akseptere i en by med så høye eiendomspriser som Tromsø, og vi ønsker å sende et tydelig og tidlig signal om dette.

Nordlys «forundrer» seg altså over at politikere tar ansvar og faktisk gir klare politiske signaler gjennom vedtak. Bladet Nordlys var en sterk forkjemper gjennom sine ledere for en ny formannskapsmodell og applauderte Samarbeidspartiene for å innføre den, fordi dette kunne ansvarliggjøre politikerne tverrpolitisk. Nå gjør vi nettopp det på eiendomsskatt. Et enstemmig kommunestyre gir et klart politisk signal. Alternativet er politikere som kapitulerer og lar andre ta ansvaret.

Den videre antydningen om at «makt de ikke er i nærheten av å besitte», antyder enda sterkere at vi som kommunepolitikere faktisk skal kapitulere og skylde på noen andre, f. eks staten gjennom mindre overføringer eller en mindre skatteinngang. Eller kanskje administrasjonssjefen, som da blir tvunget til å legge frem forslag uten politiske signaler. Vil virkelig Nordlys ha slike politiske ledere i Tromsø kommune?

Jeg tror faktisk vi har makt til å ta politisk ansvar! Vi valgte i 2015 å bruke politisk makt og i stedet for å kutte ikke-lov pålagte oppgaver, si at vi øker eiendomsskatten. Vi hadde et konkret valg. Akkurat som vi i 2016 kan vi si, at nå kan vi ikke igjen bruke økning i eiendomsskatten for å løse dette. Vi må velge andre alternativ, noe vi også har makt til å gjøre. Vi har valgt å forsøke å forbedre Tromsø kommune. Vi som kommunestyrepolitikere må fortsette å ta politisk ansvar og gi klar utrykk for hva vi jobber for. Vi har nemlig politisk makt til å gjøre dette og vi vil ikke være med på å kapitulere, selv om lederen i Nordlys antyder det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.