Politiske signaler

jarle-lover-a-fryse-eiendomsskatten
Faksimile fra Bladet Nordlys 9.9.16.

Kommunestyret behandlet sist et «grunnlagsdokument til økonomiplanen 2017 – 2020«. Der ga vi i Samarbeidspartiene en rekke klare politiske signaler.

Grunnlagsdokumentet gir en oppdatering på kommunens demografiske utviklingstrekk, og gir videre en statusbeskrivelse av kommunens økonomiske situasjon, særlig på drifts- og investeringssituasjonen ved siste regnskap. Vanligvis har dette dokumentet blitt tatt til orientering.

Se Tromsø kommunes web-tv med ordskiftet fra saken om grunnlagsdokumentet (sak 160 / 16)
forslag-fra-samarbeidspartiene-kommunestyresak-160-16-grunnlagsdokument-til-okonomiplan-2017-2020.
Les sak i Bladet Nordlys 9.9.16: «Hvis Jarle holder løftet om eiendomsskatten, er det gode nyheter for pengeboka di»

Deretter har rådmann/byråd jobbet videre med årsbudsjett og økonomiplan, inntil det «plutselig» kom et forslag i oktober. Da vi i Samarbeidspartiene satt på Kystens Hus sammen, var det en ting som sto klart for oss. Politikerne må uansett modell ta politisk ansvar og vi må legge opp arbeidet vårt, slik at det blir politikerne som styrer. Derfor har arbeidet med ny formannskapsmodell og de valg vi har gjort der, i bunn dreid seg om å skap et best mulig grunnlag for politisk styring. Da må også politikerne være klare på å gi politiske signaler til administrasjonssjefen, og ikke skygge unna ansvaret.

Derfor signaliserte Samarbeidspartiene i formannskapet 23.8.16, at vi til kommunestyret 31.8.16, ville legge frem et tilleggsforslag som ga tydelige politiske signaler. Det er etter min mening for tidlig å budsjett-behandle, dvs. snakke om kroner og øre. Men å gå tydelige signaler på hvilke prinsipper som kommunestyret vil at administrasjonen skal jobbe etter, er et ansvar vi bør ta, og ikke skygge banen. Vi la derfor frem et forslag til tillegg og merknader til grunnlagsdokumentet, som nettopp skal gi disse klare politiske signalene.

Vi mener at økonomiplanen skal ha en plattform, som skal bygges over to prinsipper; utvikling og vekst i Tromsø, samt en kostnadsreduksjon i den kommunale driften. I tillegg har vi gitt konkrete signaler som:

* eiendomsskatten skal ikke økes for 2017 og takstgrunnlaget skal ligge fast. Vi mener at vi gjennom perioden skal arbeide for å skape rom for faktisk å redusere eiendomsskatten. Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak dette forslaget.

* det stilles klare forventinger til at prosjektene knyttet til «Forbedringsprogrammet Tromsø kommune 2015 – 2019» følges opp og blir en sentral del av arbeidet med økonomiplanen. Her har vi særlig pekt på tillitsreformen i helse – og omsorgssektoren og mer kostnadseffektive innkjøp. Ambisjonen er å effektivere med ca. 205 mnok. i perioden.

* vi har preisert at våre egne ansatte er vår viktigste ressurs og at kommunens store oppgaver best løses i fellesskap.

* vi sier nei til at skal gjennomføres privatiseringsprosjekter og der det er mulig skal vi faktisk rekommunalisere.

* vi har understreket at det må være tilstrekkelig med personalressurser til å løse kommunale oppgaver, og sier at bruk av eksterne konsulenter og vikarer skal reduseres.

* vi har fokusert på at vi har en klar forventing om at det skal være et større fokus på intern samhandling mellom de ulike avdelingene, og at dette følges op.

* vi vil ha videre investering og opplæring i digitalisert tekonolgi og IKT.

I Kommunestyret 31.8.16 var vi i samarbeidspartiene og Høyre enige i at vi nå måtte benytte anledningen til å gi klare politiske signaler. Dessverre så partier som Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne ikke samme behovet. Det kan ha med styringserfaring å gjøre. Og kanskje et behov for å overlate tøffe prioriteringer til administrasjonssjefen. Men politikerne må ta ansvar. Derfor ga vi så klare og konkrete politiske signaler som vi faktisk ga. Det er det vi politikerne er valgt for å gjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.