Kommunalt ansatte i har ytringsrett

Innlegg i Kommunestyret 15.6.2016

I kommunestyret 15. juni 2016 fremmet jeg på vegne av Samarbeidspartiene, en interpellasjon som hadde som formål å understreke at kommunalt ansatte har ytringsfrihet. Kommunestyret vedtok med stort en overordnet erklæring som skal være et klart signal fra kommunens øverste organ om at en slik rettighet skal sikres.
Se innlegget jeg holdt i Kommunestyret og ordfører Jarle Aarbakkes svar:

http://gladitromso.no/wp-content/uploads/2016/06/20160726_152042.mp4

Her er interpellasjon også skriftlig:

Samarbeidspartiene har i Kystens Hus- erklæringen uttalt at, -vår grunnleggende holdning er at ansatte skal vises tillit, tas med på råd, verdsettes og få gode utviklingsmuligheter.

Tromsø kommune skal legge til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen. I dette ligger også ansattes rett til å ta del i den offentlige debatten. Ytringsfriheten gjelder for alle og retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som er blitt en den av norsk lov.

For mange ansatte kan det likevel være stor usikkerhet om hva ansatte kan uttale seg om, f. eks til mediene. Her skal Kommunestyret i Tromsø være klar på at alle ansatte i Tromsø kommune skal ha frihet til å ytre seg. De skal på egne vegne kunne delta i den offentlige debatten i saker som angår kommunen, f. eks gjennom å kunne uttale seg til mediene eller skrive leserinnlegg. Den generelle lojalitetsplikt setter nødvendige grenser knyttet til fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Men Tromsø kommunestyre bør presisere hvor sterkt prinsippet om ansatte ytringsfrihet faktisk står.
Vi foreslår derfor at Kommunestyret i Tromsø vedtar følgende overordnede erklæring:

  • Ansatte i Tromsø kommune kan uttale seg til media om saker som omfatter egne arbeids- og ansvarsområder, både økonomiske, faglige og faktamessige opplysninger, så lenge dette ikke kommer i konflikt med lovbestemt taushetsplikt. Tromsø kommune ønsker å oppmuntre sine ansatte til å ta del i den offentlige debatten, ut fra egne faglige forutsetninger og interesser. Men den enkelte tilsatte plikter i så måte, å klart tilkjenne sin rolle i den gjeldende sak, eventuelt ved å presisere at dette er personlige synspunkt og ikke en uttalelse på vegne av Tromsø kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.