Vi har kontroll på økonomien i Tromsø kommune

Vi har god kontroll på den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune totalt. Det viser regnskapet for 2017 som ble presentert i dag.

Dette vil jeg begrunne med at Tromsø kommune fikk et regnskapsmessig resultat på 18,9 millioner kroner i 2017, samtidig som vi økte avsetningen til disposisjonfondet (kommunens sparepenger) fra 90,5 til 202,2 millionrer kroner i 2017. Enda viktigere er det at netto driftsresultat ( driftsinntekter minus driftsutgifter) er på +67,3 millioner kroner. Det er noe svakere enn i 2016, og bak den resultatgraden på 1,75% som vi hadde ønsket gjennom budsjettering. Det er likevel et godt positivt resultat og langt bedre enn de siste årene byrådet fra Høyre, FrP og Venstre styrte.

Tromsø kommune 15.2.18: Positivt resultat, men svakere enn 2016
Bladet Nordlys 15.2.18: Positive tall for Tromsø kommune

De fleste avdelinger leverer resultater i tråd med budsjettramme eller med mindre forbruk. Dessverre ser vi at pleie og omsorg har et merforbruk på 104,.4 millioner kroner. Det er en god del «bedre» enn det som var antydet i rapporteringen i høst, men likevel ikke godt nok. Det viser at vi har betydelige utfordringer, som vi er nødt til å gjøre noe med i denne sektoren. For med betydelig utgiftsvekst i denne sektoren (rundt 10%), vil vi etterhvert kunne komme i en situasjon, hvor utgiftsveksten spiser opp de positive resultatene. Det er derfor ingen grunn til å friskmelde sektoren. Vi skal i kommunestyret kommende onsdag behandle utgiftsreduksjoner i størrelsesorden 200 millioner kroner, som kan bedre den fremtidige finansielle situasjonen i sektoren.

Jeg er helt enig med adm.sjef Britt Elin Steinveg, som til Bladet Nordlys uttalte i dag, – «Det er gledelig for alle at kommunen ikke bruker mer penger enn det vi har. Det har vi fått til takket være en samlet innsats fra våre ansatte og politikere. Et positivt resultat og det at vi fortsetter å bygge opp fond gir nødvendig handlefrihet for å fortsatt gi gode tjenester til innbyggerne«.

Regnskapet viser også hva jeg har sagt flere ganger. Ja, vi har merforbruk og utfordringer innenfor pleie- og omsorgsektoren. Det er godt beskrevet i ASSS – rapportene, og i den saken som kommer til kommunestyret. Men det er helt feil å si at kommunens totale økonomi  ikke er god. Den er faktisk det etter det regnskapet vi nå ser. Det betyr også at samarbeidspartiene HAR kontroll på økonomien og kanskje mest viktig – vi har skaffet oss nødvendig handlingsrom, til å kunne omstille driften vår, spesielt innenfor pleie- og omsorgsektoren. Hvor vi må dreie driften til mer tidlig innsats, forebygging og rehabilitering. Det vil koste i økte investeringer i f.eks omsorgsboliger, og da trenger vi å skaffe oss ytterligere handlingsrom. Og gjerne kunne bygge videre opp på disposisjonfondet.

Det som i tillegg bekymrer er utviklingen i gjeldsgraden fra 2005 – 2021, som er betraktelig høyere fra 2017 – 2021, enn den utvikling som vi har i brutto driftsinntekter. Det koster å bli 1000 innbyggere mer i året i Tromsø kommune, men da må vi også investere i innbyggerne ve og vel. Det skal bygges skoler, barnehager, infrastruktur. Det vil vi få igjen senere. Men igjen – det blir da viktig å skaffe seg godt handlingsrom.

Konklusjonen er derfor;
Vi kan være fornøyde, fordi regnskapet 2017 viser at vi har kontroll på helheten og vi klarer å sette av penger på disp.fondet.
Samtidig har vi fortsatt store utfordringer i en sektor og vi må skaffe oss enda mer handlingsrom på grunn av økende gjeldsgrad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.