Budsjett for en stram kommuneøkonomi

I dag la administrasjonssjefen frem sitt forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020. Her er mine foreløpige kommentarer.
arsbudsjett-forsideBudsjettet har «overskriften»: – Satser på folkehelse i en stram kommuneøkonomi.
Tromsø kommunes nettsider 8.11.16: Satser på folkehelse i en stram kommuneøkonomi
Last ned forslaget til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020

Administrasjonssjefen legger til rette for satsing på folkehelse og tidlig innsats i sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Tromsø kommune. Budsjettet preges også av en stram kommuneøkonomi og det foreslås et budsjett som har en utgiftsramme på fem milliarder kroner i 2017. Budsjettet har et netto driftsresultat på 15 millioner kroner, som er en forbedring på 20 millioner kroner fra 2016. Samtidig settes det av 30 millioner kroner til kommunens disposisjonsfond. Det ligger også en satsing på folkehelse og tidlig innsats er viktig for den enkelte, men også for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi og har derfor et gjennomgående fokus på tidlig innsats for alle områder.

Budsjettet legges nå ut på 14 dagers høring, før den går til behandling i formannskapet som skal innstille til kommunestyret. Endelig budsjettvedtak foretas i kommunestyret 14. – 15. desember 2016.

Jeg var tilstede i pressekonferansen og har kommentert at helheten i dette forslaget er et svar på de økonomiske kravene vi har stilt og til å få fremlagt et nøkternt og realistisk budsjett. Vi vedtok i august 2016 en rekke merknader til grunnlagsdokumentet til økonomiplanen 2017 – 2020. Vi ba om en effektivisering og skape et økonomisk rom, som til 2019 skal utgjøre 205 millioner kroner. Derfor er det viktig at det endelige budsjettvedtaket opprettholder resultatnivået, som administrasjonssjefen her legger opp til. Bl.a. er det viktig at vi kommer ut med omtrent den samme avsetningen til disposisjonsfond på 30 millioner kroner, som det foreslås.

Jeg er meget fornøyd med at det blir en så tydelig folkehelsesatsning, som Arbeiderpartiet og Samarbeidspartiene har foreslått en satsning på over flere år.. Ansettelsen av en folkehelsekoordinator, som kan drive frem folkehelsearbeidet i kommunen framover, vil være en viktig og riktig satsning. Dette er viktig tverrsektorielt og kan gi fremtidige besparinger på flere andre budsjettområder, som helse- og omsorg og barn og unge. Folkehelse er et viktig forebyggende tiltak og må satses på. Derfor er dette en helt riktig satsning. Dette underbygges av en styrking av frisklivssentralen med et årsverk. Jeg mener også at vi må se nærmere på spesielt å øke satsningen på forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. F.eks gjennom gratis treningstid til denne gruppen i de kommunale idrettsanleggene utenom skoleruten. Dette blir min viktigste sak i dette budsjettet å forsøke å få til..

Jeg er fornøyd med at satser til f.eks kulturskolen holdes på dagens nivå og at de fleste andre satsene ikke økes utover pris – og lønnsvekst. Likevel er det noen satser vi må se nærmere på, slik som SFO- priser.

Av kuttforslag som vi må se nærmere på, er kuttforslag av tilskuddene til «Inn på tunet» og 4H-tilbudet som vi faktisk jobbet inn i fjor. Kutt her vil være dramatisk. Vi bør også se nærmere nedleggingen av biblioteket i Kroken og utsettelsen av prosjekter innenfor sosial boligbygging . At kunstisbanen også foreslås nedlagt, er et forslag vi må undersøke om besparelsen er det som faktisk skisseres. Det vil være dramatisk for skøyteidretten i Tromsø å miste sin eneste utendørsbane og derfor må vi gå en ekstra runde her.

Har du forslag eller innspill til årsbudsjett eller økonomiplan – bruk kommentarfeltet eller Glad i Tromsø-Facebook-siden.

Mediaoppslag om framleggelsen:

NRK Troms 8.11.16: Tromsø kommune utsetter flere byggeprosjekter
Nordlys 8.11.16: Varsler dyrere SFO og barnehager
Nordlys 8.11.16: Leder – Skyver problemene framfor seg 
Nordlys 8.11.16: Nytt forslag fra kommunen – Nå risikerer folk i Tromsø å måtte betale mer i eiendomsskatt
iTromsø 8.11.16: I klar tale betyr det at vi må kutte ansatte
iTromsø 8.11.16: Forskrekket over utsatt boligbygging
iTromsø 8.11.16: Nå kan denne bibliotekfilialen bli nedlagt
iTromsø 8.11.16: Vil legge ned kunstisbanen
iTromsø 8.11.16: Dette betyr døden for Tromsø Skøyteklubb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.