Kommunestyremøte i dag

Da er vi kommet frem til septembermøtet i kommunestyret i Tromsø. Det er gått akkurat 1 år siden valget. Men er bare det andre møtet i den nye formannskaps- modellen.
Her finner du sakspapirene til kommunestyremøtet 28.9.16
Følg med direkte på ordskiftet i kommunestyret fra kl. 12.00 på Tromsø kommune-WebTV

De fleste sakene i dette kommunestyremøtet kommer nok til å bli vedtatt uten særlig politisk diskusjon, og har gjerne gått nærmest enstemmig gjennom komiteene og/eller formannskapet. Der jeg tror det blir diskusjoner er bl.a. høring om ny kommunelov, tilstandsrapport for grunnskolen 2015, min sak/E8 i Tromsø kommune og retningslinjer for mottak av større kunstgaver til kommunen.

Husk å lik «Glad i Tromsø» på Facebook – så få du oppdateringer når jeg blogger og nyheter om kommunale saker.


Interpellasjoner
Det er meldt inn to interpellasjoner til dagens møte. Gunnar Pedersen (H) ønsker å få kommunestyret med på at det skal settes opp en plakett til minne om lederen for evakueringskontoret i Tromsø, Ragnar A. Hansen, som høsten 1944 gjorde en meget stor innsats for de tvangsevakuerte fra Nord-Troms og Finnmark, som ble et offer for den tyske okkupasjonsmaktens brent jord strategi. Ragnar A. Hansen var direktør på Grand hotell, og Gunnar Pedersen foreslår konkret å sette opp plaketten på Grand hotell eller i Storgata hvor evakueringskontoret lå. Det er blitt økt fokus på hva som skjedde under 2. verdenskrig i Nord-Norge. Min egen svigerfar Asbjørn Jaklin gir for eksempel ut boka «Brent Jord«, som tar for seg tvangsevakueringen i 1944-45.

Den andre interpellasjonen er fra Brynmor Evans (MDG), som har forslag om bevaring av Bispegården. Nåværende eier av gården har gitt utrykk for at de ønsker å omregulere deler av området til boligområde. Dette har skapt en del sterke reaksjoner i Tromsø. Kommunestyret kan gi sin tilslutning til dette, med sin rolle som reguleringsmyndighet.
Jeg vil anta at kommunestyret er positiv til dette, men at vi trenger en nærmere utredning på hvordan vi skal gå frem for å sikre en slik bevaring.

Gode saker for Tromsø-idretten
To saker gjør at vi får flere i fysisk aktivitet. Formannskapet har vedtatt en enstemmig innstilling på å gi Ramfjord UIL kommunal garanti for å rehabilitere kunstgressbanen på Fagernes. Dette er en kommunal bane som ble stengt for bruk av Troms fotballkrets, fordi den ble ansett som helsefarlig. Det er kommunen før eller siden måtte ta et ansvar for å rehabilitere den. Men med anstrengt kommunal økonomi, kunne dette tatt noe tid. Nå tar idrettslaget selv ansvar og bidrar både med dugnad og annen innsats for å kunne forskuttere spillemidler og få banen på plass.. Banen aktiviserer mange barn og unge i bygda (200 stk.) og benyttes også av skolen. Det er et av få tilbud av idrettslig karakter i Ramfjorden, og det har blitt poengtert fra idrettslaget side at det var et være eller ikke være.
Bladet Nordlys 28.4.16: Stenger helsefarlig fotballbane

Den andre saken er at vi øker investeringrammen for Tromsø Alpinpark i Kroken fra 10 til 20. millioner kroner. Innstillingen fra formannskapet ble gjort med 8 mot 1 stemme (Skogman, FrP). Denne økningen sørger for at det kan gjøres nødvendig oppgradering av alpinanlegget i Kroken. Først og fremst ved å investere i å klare å få større omfang på snøproduksjonsanlegget. Det betyr at alpinparken som det første avkortede året gikk «så det suser», kan forlenge sesongen og gjøre snøforholdene mer stabile, med en bedre «såle» i bunnen. Selskapet har jeg tro på skal klare å betale den leia som kommunen skal ha for å yte denne investeringsrammen. Slik sett er dette et anlegg som vil i liten grad belaste den kommunale økonomien. Vel så viktig for meg, er det at skiidretten og spesielt alpint, ikke har væt blant idrettene som har mottatt mye kommunal støtte de siste tiårene.
iTromsø 7.9.16: Dobler innsatsen i Kroken


Høring på ny kommunelov
Kommunestyret får nå til høring forslag til ny kommunelov, som er et stort og grundig arbeid som er presentert i NOU 2016: 4 – Ny kommunelov. I formannskapet støttet vi hovedtrekkene i den nye kommuneloven, med noen sentrale uenigheter. Jeg antar det også er skillelinjer som vil komme frem i kommunestyret, når vi behandler denne saken. I den gamle kommuneloven var formannskapsmodell og parlamentarisme likestilte styringsmodeller. Men etter erfaringene som er gjort med disse modellene, bl.a. fra Tromsø, har en nå et flertall foreslått at formannskapsmodell skal være hovedmodell, mens parlamentarisme er en alternativ modell. Mindretallet i utvalget ville at det bare skal være lovlig med formannskapsmodell. Vi i Ap står fast på det vi har programfestet, nemlig at vi er for parlamentarisme som system. Men vi mener det må 2/3 flertall for å innføre det og for eventuelt senere gå tilbake til formannskapsmodell. Vi vurderer det slik at det skal være veloverveid og kvalifisert flertall for at en kommune skal gjøre et slikt viktig valg. Våre samarbeidspartier SV og Rødt mener støtter her mindretallet. Men dette er en uenighet vi lever veldig godt med.
Debattgrunnlag fra KS for ny kommunelov

Samarbeidspartiene har i tillegg foreslått en ny formålsparagraf for en ny kommunelov, vi  ønsker ikke å åpne for direktevalg, vi støtter forslaget om å kunne suspendere og frata verv som ordfører/varaordfører under visse krav, vi ønsker ikke å tillate at tittelen kommunedirektør innføres og vi har advart mot en rekke forslag som skal begrense kommunestyrets rett til å foreta regnskapsavslutning og kontrollutvalgets rett til å delta i lukkede møter. Vi er også uenig i at medlemmer av kommunestyre og toppledergruppe, ikke skal kunne velges til styre i kommunalt foretak.


Min sak

Vi har også to såkalte «Min sak» – saker. Den ene er E8 i Tromsø kommune, mens den andre er ønske om sykehjem event, korttid eller bo- og servicesenter på Vikran. Begge er saker som er fremmet via et innbyggerinitiativ som er opprettet på nettsiden «Min sak.no«. På denne siden kan du fremme din sak til behandling i kommunestyret og du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen for å få fremmet saken. Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må heller ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år. Begge saker er behandlet av respektive fagkomiteer. For E8-saken har byutvikling, miljø og transport innstilt på at initiativet skal avvises. Det gjør også helse- og velferdskomiteen på initiativet som gjelder sykehjem på Vikran. Det er ikke sikkert dette vil bli resultatet etter kommunestyret.


Andre saker

Kommunestyret skal også fastsette nye retningslinjer for salgs- og skjenkebevilgninger i Tromsø kommune og ny forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider. Det er i stor grad bredt flertall for denne politikken i Tromsø kommune, selv om vi fra Ap i flere sammenhenger har sagt, at vi forbeholder oss rett til kunne stramme inn på skjenke politikken, dersom evalueringen i arbeidet med en ny ruspolitisk handlingsplan viser at utviklingen knyttet til for eksempel rusmisbruk og rusinspirert vold øker. Vi skal behandle tilstandsrapport for grunnskolen, fastsette antall valgdager og antall kretser som skal holde åpent ved Stortingsvalget 2017. Vi har en klage på vedtaket som er gjort på reguleringsplanen for Strandkanten.
iTromsø 25.11.16: Utsetter utbygging på Strandkanten

Tilslutt vil jeg nevne saken om retningslinjer for mottak av større kunstgaver til Tromsø kommune. Denne ble det stor diskusjon på i kultur-, idrett- og friluftkomiteen. Bakgrunnen for retningslinjene er å sikre at det blir gjennomført en bred faglig, praktisk og økonomisk vurdering, før kommunen og dens representanter takker ja til en kunstgave. Vi har som kjent nylig erfaring med at kunstgave kan pådra seg kostnader som det ikke var fullmakter for å si ja til og som det ikke var gjort en bredere vurdering på. Men det som er viktig, er faktisk å sikre at kommunen blir en profesjonell gavemottaker.
NRK Troms 15.9.16: Regler for kunstgaver i Tromsø

Kommenter gjerne eller still spørsmål om noen av sakene eller hva som skjer i kommunestyret.
Bruk enten kommentar-muligheten her eller bruk facebook-siden GladiTromsø (NB! Husk å like for oppdateringer).

 

 

One thought on “Kommunestyremøte i dag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.